Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  122

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 8 Nisan 2008 Salı

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 28 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2008)

2.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, pamuk tarımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2008)