Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  121

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Nisan 2008 Pazartesi

 

 

Tasarı

            1.- Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/554) (Avrupa Birliği Uyum; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2008)

 

 

Teklifler

 

1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 32 Milletvekilinin; İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/198) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2008)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin; Perakende Ticaret, Alışveriş Merkezleri ve Büyük Mağazalar ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/199) (Adalet; İçişleri; Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2008)

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/200) (Anayasa Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.2008)

4.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/201) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2008)

 

 

 

 

Tezkereler

 

            1.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/383) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2008)

2.- Isparta Milletvekili Mevlüt Çoşkuner’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/384) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2008)

3.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/385) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2008)

4.- Diyarbakır Milletvekilleri Gültan Kışanak, Aysel Tuğluk, Akın Birdal ve Selahattin Demirtaş’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/386) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2008)

5.- Diyarbakır Milletvekilleri Gültan Kışanak, Aysel Tuğluk, Akın Birdal ve Selahattin Demirtaş’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/387) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2008)

 

Rapor

 

            1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/116) (S.Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) (GÜNDEME)