Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  120

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Nisan 2008 Cuma

 

 

Rapor

 

            1.- Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S.Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Büyükorhan İlçesindeki bazı gölet inşaatlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/581) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

2.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Büyükorhan İlçesindeki bir gölete ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

3.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Keles İlçesindeki bir gölete ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

4.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, köylerdeki boş okulların değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

5.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TRT’nin yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/585) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

6.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TRT’nin yönetimine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/586) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

7.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

8.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, yayınlanan bazı dizilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/588) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

9.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile’deki okul müdürlerine ve ÖSS’deki başarı durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

10.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van Rehberlik ve Araştırma Merkezine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

11.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı olan kardeşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

12.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Karaçoban Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda bir öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

13.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bir ilköğretim okulunda 10 Kasım töreni yapılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

14.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

15.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Atila Emek’in, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün dağıttığı yardım paketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2693) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

2.-   Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, bir köyün su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2694) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

3.-   Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Yüksek Denetleme Kurulu denetçilerinin görev konularının değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2695) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

4.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocuk sayısına yönelik bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2696) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

5.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, 4/C olarak bilinen statüde çalışanların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2697) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

6.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, karar verme mekanizmalarında kadının yerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2698) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

7.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın istihdamının artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2699) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

8.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da kurulan doğalgaz çevrim santralinin yer seçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2700) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

9.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Ergenekon Soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2701) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

10.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın hakim adaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2702) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

11.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2703) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

12.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2704) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

13.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2705) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

14.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2706) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

15.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir şirketin Güllük Körfezinde yaptığı deniz dolgusuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2707) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

16.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de kurulacak bir çimento fabrikasının çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2708) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

17.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir’in su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2709) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

18.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’taki bir baraj projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2710) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

19.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, ağaçlandırılacak alanlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2711) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

20.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Güllük Körfezinde bir şirketin yaptığı deniz dolgusuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2712) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

21.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, organize sanayi bölgelerine doğalgaz işletmeciliğinde uygulanan iskonto oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2713) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

22.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, organize sanayi bölgelerinde doğalgaz kullanımına ve iskontolu tarifeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2714) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

23.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da maden ocağı ruhsatı verilen bir alana ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2715) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

24.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, İstanbul’daki belediyelerin bütçelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2716) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2717) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

26.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bilgilerin basında çıkmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2718) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

27.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2719) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

28.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’da fırınların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2720) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

29.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın mülki idare amirlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2721) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

30.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kent hayatında sosyal kesimlerin hizmet alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2722) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

31.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2723) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

32.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2724) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

33.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2725) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

34.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de kurulacak bir çimento fabrikasının yer seçimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2726) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

35.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2727) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

36.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2728) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2729) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

38.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2730) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

39.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2731) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

40.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2732) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

41.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Türk Telekom’dan ADSL hizmeti alımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2733) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

42.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2734) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

43.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2735) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

44.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2736) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

45.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2737) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

46.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2738) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

47.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, sözleşmeli personel alımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2739) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

48.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir ilacın ithalatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2740) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

49.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2741) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

50.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2742) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

51.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2743) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

52.-     Adana Milletvekili Mustafa Vural’ın, mısır prim desteğinin düşürülmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2744) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

53.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, buğday ve mısır piyasasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2745) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

54.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2746) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

55.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2747) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

56.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki ulaştırma yatırımlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2748) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

57.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, korsan nakliyeciliğe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2749) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

58.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Hızlı Tren Projesine ve bir bildiriye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2750) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

59.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2751) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

60.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2752) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

61.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2753) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

62.-     Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/2754) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

63.-     Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, sosyal güvenlik il müdürleri ve müdür yardımcılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2755) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

64.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, CEDAW Komitesine sunulacak raporun hazırlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/2756) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

65.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir görevlendirmeyle ilgili açıklamasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2757) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

66.-     Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in,  servis araçlarına ve banka promasyonlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2758) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

67.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir Başkan Müşavirine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2759) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

68.-     Mersin  Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, PTT hizmet bürosundaki tadilata ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2760) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

69.-     İzmir  Milletvekili Ahmet Ersin’in, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun bir alt komisyonuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2761) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

70.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, AB hibe fonlarının kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2762) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

71.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Nevruz bayramında yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2763) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

72.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Pendik kentsel dönüşüm projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2764) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

73.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir TRT belgeselinin yayın saatine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2765) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

74.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki yeşil kart uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2766) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

75.-     Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Devlet Malzeme Ofisi bölge müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2767) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

76.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bir yayın grubunun TMSF’den devralınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2768) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

77.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir öğretim üyesi hakkındaki bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2769) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

78.-     Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Maden İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2770) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

79.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, YÖK Başkanının maaşına ve sağlanan imkanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2771) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

80.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, bir kitapla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2772) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

81.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, atama kararnamelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2773) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

82.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Kahta’da TOKİ’nin satışa çıkardığı bir araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2774) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

83.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin gelirlerinden yapılan kesintilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2775) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

84.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Altınova sahil şeridinde mendirek yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2776) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

85.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, belediyelerin evsel atık su projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2777) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

86.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Bodrum-Akyarlar Koyu sahilinde inşa edilen bir tesise ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2778) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

87.-     İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, İstanbul’daki korsan ve ambulans taksiciliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2779) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

88.-     Trabzon Milletvekili M. Akif  Hamzaçebi’nin, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bir YİBO pansiyonundaki öğrencilerin kaydına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2780) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

89.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Üsküdar Belediyesinin tapu tahsis belgesi için istediği bedele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2781) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

90.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, bir soruşturmadaki gözaltına alma işlemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2782) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

91.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, örgütlü suçlara yönelik operasyonlara konulan isimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2783) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

92.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Ordu Emniyet Müdürünün görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2784) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

93.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki tarihi Büyüksaat Kulesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2785) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

94.-     Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Kemer’deki bir arazinin kullanma hakkının belediyeye devredilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2786) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

95.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’da bulvar, cadde ve sokaklara konulan reklam panolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2787) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

96.-     Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Malazgirt Kültür Merkezine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2788) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

97.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Osmaniye’de yapılması planlanan çimento fabrikasının yer seçimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2789) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

98.-     Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, II. Ulusal Sağlık Kurultayına sağlanan desteğe ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2790) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

99.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki tarihi bir binanın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2791) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

100.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Gelir İdaresi Başkanlığının yöneticilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2792) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

101.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, gelir uzmanlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2793) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

102.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, sağlık çalışanlarının yemek bedellerinin döner sermaye gelirlerinden kesilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2794) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

103.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Başbakan, bakanlar ve kamu görevlilerine verilen hediyelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2795) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

104.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, I. Uluslar arası Sağlık Turizmi Kongresine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2796) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

105.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, II. Ulusal Sağlık Kurultayının finansmanına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2797) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

106.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki sağlık kurumlarına ve personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2798) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

107.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, üreticilerin girdi maliyetlerine ve kaçak muz girişine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2799) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

108.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki buğday tarlalarında görülen bazı hastalıklara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2800) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

109.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, buğday üretimine ve ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2801) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

110.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, fosforik asit ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2802) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

111.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, mısır desteklemesindeki azalmaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2803) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

112.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, arıcılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2804) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

113.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, gazi sayılmayıp malulen emekli edilenlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2805) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

114.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, TMSF’nin tasfiye ettiği şirketlerin borçlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2806) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

115.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özelleştirilen kuruluşlardan ve KİT’lerden yapılan personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/2807) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2008)

116.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Abdullah Öcalan ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2808) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

117.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Doğal Afet Sigortası kapsamında biriken kaynağa ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2809) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)