Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 12

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Ekim 2007 Çarşamba

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyon Raporu (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyon Raporu (1/279) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) (GÜNDEME)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) (GÜNDEME)

            6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) (GÜNDEME)

            7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) (GÜNDEME)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU’nun, süpermarket ve hipermarketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)

2.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, Malatya’daki bazı baraj ve sulama kanalı projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)

3.-   Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, Antalya-Serik çöp depolama alanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/144) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

4.-   Tunceli Milletvekili Kamer GENǒin, Emniyet Genel Müdürlüğünde polislere oruç tutup tutmadığı sorulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

5.-   Tunceli Milletvekili Kamer GENǒin, bazı bürokrat atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/146) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

6.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, işsiz ziraat mühendislerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/9/2007)

7.-   Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, Akseki’deki çok programlı liseye ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2007)

8.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, yeşil kartların iptal edilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2007)

9.-   Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU’nun, Talazan Köprüsünün tamir ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2007)

10.-     Mersin Milletvekili İsa GÖK’ün, bir okuldaki öğrencilere oruç tutmaya yönelik baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

11.-     Tunceli Milletvekili Kamer GENǒin, Amerika seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

12.-     Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU’nun, Zile-Alaca karayolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, vekaleten görev yapan bürokratların atamalarının yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/236) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)

2.-   Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, Antalya Büyükşehir Belediyesince kabul edilen nazım imar planına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/237) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

3.-   Balıkesir Milletvekili Ergün AYDOĞAN’ın, Kaz Dağlarındaki maden arama çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/238) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

4.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, kamu personel rejimine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/239) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

5.-   İstanbul Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Washington’da Türk Amerikan Toplum Merkezinde verilen iftar yemeğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/240) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

6.-   İstanbul Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Anayasa taslağını hazırlayan bilim kuruluna ücret ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/241) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

7.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, türbanlı öğrencilerle ilgili basında yer alan bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/242) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

8.-   Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, trafik kazalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/243) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2007)

9.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, ABD seyahatine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/244) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2007)

10.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK’ün, tamamlanmamış kamu yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/245) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/9/2007)

11.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, çiftçilere verilecek teşvik ve destekleme primlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/246) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/9/2007)

12.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, Süleymaniye’de yapılması planlanan bir projeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/247) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2007)

13.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, İnsan Hakları Danışma Kurulunun çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/248) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2007)

14.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TCDD’nin belediyelere hurda satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/249) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2007)

15.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TCDD Genel Müdürlüğüne ait bazı lojmanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/250) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2007)

16.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Rize’deki sahil dolgu alanı ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/251) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2007)

17.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/252) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2007)

18.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TMSF’ye devredilen bir gazeteye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/253) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2007)

19.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, oyuncak ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/254) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

20.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, sokak çocuklarına yönelik alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/255) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

21.-     Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN’ın, Genelkurmay Başkanlığının AB süreci konusundaki bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/256) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

22.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU’nun, Kuzey Irak’a düzenlenmesi planlanan sınır ötesi harekata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/257) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

23.-     Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, Antalya’daki maden ocaklarının çevreye olan etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/258) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

24.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali SUSAM’ın, İzmir’deki işsizlik sorununa ve özel sektörün durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/259) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

25.-     İstanbul Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, AB üyeliği ile ilgili çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/260) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

26.-     İstanbul Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, halka açık şirketlerdeki yöneticilerin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/261) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

27.-     İstanbul Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Euro’nun arka yüzündeki Türkiye haritasının çıkarılması ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/262) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

28.-     İzmir Milletvekili Oktay VURAL’un, Mescid-i Aksa çevresindeki inşaatı incelemekle görevlendirildiği iddia edilen bir heyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/263) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

29.-     İstanbul Milletvekili Sacid YILDIZ’ın, muhtemel bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/264) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

30.-     İstanbul Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, AİHM’ne bildirilen Türk yargıç adaylarının reddedilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/265) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

31.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’nın “Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi” ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/266) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

32.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Başbakan hakkında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/267) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2007)

33.-     Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN’ın, bir cezaevi aracının önyüzüne yazılmış olan yazıya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/268) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

34.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, Gaziantep Şahinbey Belediyesinin haksız ve baskı ile bağış topladığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/269) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

35.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, Kamu İhale Kanununa ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/270) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

36.-     İzmir Milletvekili Kemal ANADOL’un, İzmir’de yapılan depreme karşı güçlendirme ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/271) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

37.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/272) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)

38.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, çevre mevzuatına aykırı olarak kurulmuş olan balık çiftliklerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/273) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

39.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza YALÇINKAYA’nın, Bartın’da katı atık bertaraf tesisi ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/274) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

40.-     Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER’in, Bursa’daki su sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/275) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

41.-     Adana Milletvekili Kürşat ATILGAN’ın, orman sınırları dışına çıkarılan arazilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/276) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

42.-     Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, Antalya-Finike’de Akçay Deresi üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/277) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

43.-     Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, Zengeder suyunun kullanılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/278) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

44.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TRT yapımlarının kiralanması ve satılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/279) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2007)

45.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TRT lojmanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/280) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2007)

46.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, TRT yapımlarının kiralanması ve satılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/281) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

47.-     Bursa Milletvekili Onur ÖYMEN’in, bir İsrail uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/282) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)

48.-     Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER’in, Hollanda’daki bazı parti liderlerinin islamı hedef alan açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/283) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

49.-     Karaman Milletvekili Hasan ÇALIŞ’ın, Batı Trakya’da yaşayan Türklerin işsizlik sorununa ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/284) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

50.-     Samsun Milletvekili Suat BİNİCİ’nin, Samsun-Ceyhan Boru Hattının güzergahının değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/285) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)

51.-     Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLܒnün, Antalya doğalgaz bağlantı hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/286) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)

52.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, doğalgaz depolama tesislerine ve doğalgaz ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/287) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

53.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, elektrik üretim santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/288) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

54.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, 5620 sayılı Kanunun uygulaması ve Gölbaşı Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğünde çalışan personelin durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/289) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

55.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, TEİAŞ’nin Ramazan ayındaki yemek uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/290) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

56.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT’un, Balıkesir-Havran-Büyükdere Beldesindeki bir taşocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/291) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/9/2007)

57.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Kaz Dağları bölgesinde yapılan sondaj ve maden arama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/292) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/9/2007)

58.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, wolfram rezervine ve Uludağ’daki wolfram madeninin durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/293) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2007)

59.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, usulsüz maden ruhsatı verildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/294) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

60.-     Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLܒnün, Antalya Organize Sanayi bölgesine talep edilen bir araziye ve bu bölgede traverten rezervi bulunduğu iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/295) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

61.-     Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI’nın, Polis Meslek Yüksekokulu Sınavı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/296) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)

62.-     Bursa Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin röfüj sulama projesi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/297) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

63.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Maltepe Havagazı Fabrikası ve Elektrik Santralinin yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/298) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

64.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin mali durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/299) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

65.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, pasaportların yenilenmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/300) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2007)

66.-     Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN’ın, Beytüşşebap İlçesi Beşağaç Köyünde meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/301) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

67.-     Tunceli Milletvekili Şerafettin HALİS’in, güvenlik güçlerinin sivil vatandaşlara ateş açtığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/302) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

68.-     İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL’ın, Hrant Dink cinayetine ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/303) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

69.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Adana’daki Celal Bayar Köprülü Kavşağına ve hafif raylı sistem projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/304) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

70.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, bir belediyeye ait spor kulübüne haksız bağış toplandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/305) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

71.-     Adana Milletvekili Kürşat ATILGAN’ın, turizm yatırımı amacıyla tahsis edilen hazine ve orman arazilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/306) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

72.-     Muğla Milletvekili Ali  ARSLAN’ın, Güvercinlik Köyü yeni arıtma tesisi projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/307) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

73.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, İstanbul İl Kültür Müdürlüğünce kiralamalarda usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/308) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

74.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’nın 2023 strateji planı kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/309) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

75.-     Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ’ın, Kırklareli’nde bulunan tarihi ahşap evlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/310) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

76.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK’ün, okulların fiziki alt yapı ve donanım eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/311) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)

77.-     İzmir Milletvekili Kemal ANADOL’un, ilköğretim ve ortaöğretim tabelalarının farklı renklere boyanacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/312) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)

78.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, OKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/313) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

79.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Şemdinli’deki eğitim imkanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/314) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/9/2007)

80.-     Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, Antalya’da yeni açılan bazı liselerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/315) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2007)

81.-     Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER’in, ilköğretim okullarının sınıflarındaki Türk Bayrağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/316) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2007)

82.-     Mersin Milletvekili İsa GÖK’ün, ortaöğretim sınav sistemindeki değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/317) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

83.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza YALÇINKAYA’nın, Bartın’daki bazı okul binalarının güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/318) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

84.-     Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER’in, öğretmenlere sevkli olduğu halde ek ders ücreti verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/319) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

85.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ’ın, İstanbul’da depreme karşı çürük raporu verilen ilköğretim okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/320) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

86.-     Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR’ın, sözleşmeli öğretmenlerin özlük haklarına ve sözleşmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/321) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

87.-     Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR’ın, sözleşmeli öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/322) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

88.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Başhekiminin görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/323) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)

89.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/324) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2007)

90.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU’nun, yeşil kartların iptaline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/325) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2007)

91.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ’ın, İstanbul’daki hastanelerin depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/326) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

92.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Ortaca Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/327) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

93.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Dalaman Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/328) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

94.-     Aydın Milletvekili Ali UZUNIRMAK’ın, yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/329) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

95.-     İzmir Milletvekili Oktay VURAL’ın, lenf kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaca ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/330) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

96.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU’nun, TSE’nin helal sertifikasıyla ilgili çalışması olup olmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/331) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2007)

97.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin PAZARCI’nın, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında zeytinyağı ithalatına izin verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/332) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2007)

98.-     Bursa Milletvekili Onur ÖYMEN’in, teşvik kapsamına alınan illere ve Bursa’nın teşvik kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/333) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

99.-     Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLܒnün, Antalya Organize Sanayi Bölgesinin arazi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/334) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

100.- Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU’nun, kuraklıktan zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/335) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)

101.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT’un, kuraklıktan etkilenen zeytin üreticisine destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/336) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/9/2007)

102.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, kuraklığın tarım sektörüne etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/337) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/9/2007)

103.- İstanbul Milletvekili Hasan MACİT’in, damızlık sığır ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/338) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

104.- Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER’in, Bursa Sığır Yetiştiricileri Birliğinin süt ve buzağı teşviklerini ne zaman ödeyeceğine ve Bursa’nın kuraklıktan etkilenen iller kapsamına alınmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/339) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

105.- Bursa Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Bursa’nın havayolu ulaşımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/340) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2007)

106.- Bursa Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Bursa-İstanbul arasındaki deniz ulaşımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/341) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2007)

107.- Bursa Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Bursa İlinin demiryolu bağlantısı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/342) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2007)

108.- Gaziantep Milletvekili Akif EKİCİ’nin, Gaziantep Havalimanına kargo terminali kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/343) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

109.- Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR’ın, Silifke-Anamur arasındaki yol genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/344) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)

110.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Hatay ve Mardin güzergahında mayından temizlenen araziye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/345) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2007)

111.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza YALÇINKAYA’nın, AB katılım öncesi mali yardım fonlarından bazı illerin yararlanamadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım EKREN) yazılı soru önergesi (7/346) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

112.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza YALÇINKAYA’nın, Bartın’da artan aile içi şiddet olaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/347) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/102007)

113.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK’ün, su havzalarının ve sulak alanların korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/348) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)

114.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Bodrum’daki Torba Kavşağı projesinin tamamlanmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/349) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)

115.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Elektrik kesintilerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/350) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/10/2007)