Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  119

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Nisan 2008 Çarşamba

 

 

Tezkereler

 

 

            1.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/376) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2008)

2.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/377) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2008)

3.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/378) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2008)

4.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/379) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2008)

 

Raporlar

 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2005 Yılına Ait Bilanço ve Netice Hesapları İle Faaliyet Raporlarından Denetimleri Tamamlananlara Dair Raporu (Sayı 150) (Dağıtma tarihi: 2/4/2008) (Rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2/4/2006 tarihli 85 nci Birleşim Tutanak Dergisine eklenmiştir.)

2.- İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 2 Milletvekilinin; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (2/187, 1/446, 1/509, 1/513) (S.Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 2.4.2008) (GÜNDEME)

3.-Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/503) (S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 2.4.2008) (GÜNDEME)

4.- Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/508) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 2.4.2008) (GÜNDEME)

5.-Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 2.4.2008) (GÜNDEME)

           

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bir yörenin kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

2.-   Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, OSB’lere doğalgaz işletmeciliğinde uygulanan iskonto oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

3.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, cep telefonu kullanımındaki vergilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, İGSAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2658) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

2.-   Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, müteahhitlerin ve işletmelerin kamudan alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2659) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

3.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir operasyonda bazı kişilerin gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2660) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

4.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2661) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/3/2008)

5.-   Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu’nun, İzmit Büyükşehir Belediyesinin eski bir Başkanı hakkındaki davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2662) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

6.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, F tipi hapishanelerde mahkumların sohbet etmesine imkan sağlayan genelgenin uygulanmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2663) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

7.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir dava dosyasının akibetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2664) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

8.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, gazilere ödenen şeref aylığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2665) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2008)

9.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü personelinin kurduğu derneğin özel sağlık kuruluşlarından bağış topladığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2666) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

10.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehitlerin kanuni mirasçılarına ve gazilere ödenen ikramiyeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2667) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

11.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, SPK Başkanının bir uzmanın sicilini geçmişe yönelik düzelttiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2668) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

12.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, SPK Başkanının temsil harcaması adı altında yaptığı harcamalara ve bir lojmanın kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2669) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

13.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, SPK Başkanının yaptığı bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2670) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

14.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Türkiye İstatistik Kurumu yönetimi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2671) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

15.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, TMSF’ye devredilen bir bankanın mudilerinin mağduriyetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2672) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

16.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Çanakkale Deniz Zaferi törenlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2673) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

17.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin ithal ettiği palmiye ağaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2674) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2008)

18.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir firmanın ihalelerine ve faaliyetleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2675) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

19.-     Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, bir soruşturmaya Ergenekon adının verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2676) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

20.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2677) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

21.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürünün oğlunun okullara güvenlik kamerası takan bir şirketin ortağı olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2678) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

22.-     Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Bolu’da yapılan bir konferansa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2679) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

23.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin bir konferansa katılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2680) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

24.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2681) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

25.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, hububat piyasasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2682) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

26.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, TMO’nun iptal edilen hububat ihalesi olup olmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2683) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

27.-     Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, mısırdaki teşvik ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2684) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

28.-     Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, sertifikalı ürün destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2685) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

29.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, zeytin sineğine karşı yapılan ilaçlama bedellerinin tahsiline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2686) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

30.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bir tiyatro oyunu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2687) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

31.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, haksız olarak yeşil kart alanların takibatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2688) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

32.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kaz Dağlarındaki madencilik faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2689) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2008)

33.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, yayıncı kuruluşların ödediği telif bedeline ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2690) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2008)

34.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Kelkit Sadak Barajı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2691) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2008)

35.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ihale verdiği firmaların çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2692) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)