Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  118

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Nisan 2008 Salı

  

 

 

 

Teklifler

1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 31 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/195) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2008)

2.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva ve 2 Milletvekilinin; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/196) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2008)

3.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 3 Milletvekilinin; İki İlçe ve Anamur Adıyla Yeni Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/197) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.2008)