Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  117

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

31 Mart 2008 Pazartesi

  

 

Teklifler

 

1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 31 Milletvekilinin; Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/192) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2008)

2.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 32 Milletvekilinin; Sivas Madımak Otelinin “Aydınlanma Müzesi”ne Dönüştürülmesine Dair Kanun Teklifi (2/193) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2008)

3.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 30 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/194) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2008)

 

 

Tezkereler

 

            1.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/374) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2008)

            2.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/375) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2008)