Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  116

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Mart 2008 Cuma

  

Tasarılar

 

1.- Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/551) (Anayasa; Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2008)

2.- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/552) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm;  İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2008)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Çevre ve Fiziksel Planlama Bakanlığı Arasında Çevre Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/553) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2008)

 

Teklif

 

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/191) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.2008)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, dövizli askerlik hizmeti uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

2.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Vakıflar Kanunu kapsamında iade edilecek taşınmazlara ve tazminat ödeneceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/521) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

3.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, sözleşmeli personel istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

4.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, şehit ve gazi yakınlarının istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

5.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, tüketicilerin yaygın şikayetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/524) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

6.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

7.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Akhisar Devlet Hastanesi ek bina inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

8.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Manisa’daki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

9.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/528) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008)

10.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008)

11.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, iplik ithalatında uygulanan vergi oranlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

12.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kırklareli Tarım İl Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendislerinin sınava tabi tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

13.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, GAP Acil Eylem Planı kapsamındaki yatırımlara ilişkin Devlet bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/532) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

14.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, camilerin elektrik giderlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/533) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

15.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, fındık ithalat iznine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

16.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, TOKİ’nin inşaat sektöründeki yerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

17.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, SHÇEK yurtlarında yaşanan bazı olaylara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/536) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

18.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

19.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, başhekim yardımcılarının sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

20.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, TMO’ya bağlı bölge müdürlüğü olup olmadığına ve bir kadroya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

21.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, TMO çalışanlarının sağlık sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

22.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eşdeğer ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

23.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, teşhis ve tedavide kullanılan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

24.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yolsuzluk operasyonlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

25.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

26.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Ankara’daki dilencilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

27.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TCDD arazilerindeki imar değişikliklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

28.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Ankara Gar Önü Kavşak Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

29.-     Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, dane mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

30.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince bastırılan İstanbul Bültenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

31.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, buğday stoku ve un fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

32.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya-Kemer karayoluna yapılacak tünellere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

33.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Akseki İlçesinin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

34.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, İzmir-Ankara hızlı tren projesine ve tren kazalarına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

35.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’deki okul ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

36.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’deki bir baraj inşaatına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

37.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’ye yeni bir devlet hastanesi yapımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

38.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

39.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

40.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’deki bir karayolunun bölünmüş yol yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

41.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde Üniversitesine ek ödenek verilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

42.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bazı belediye ve köylerin Çiftlik Belediyesine katılım sürecine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/561) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

43.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’deki yatırımlara, yeşil kartlılara ve yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/562) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

44.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Çamardı İlçesinde yeni bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

45.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bir bedesten ve kervansarayın restorasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/564) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

46.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde Kalesinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

47.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

48.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hayvansal üretimin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

49.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/568) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

50.-     Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılarının atama şartlarına uyup uymadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/569) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

51.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

52.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karayolu yük taşımacılığı belgelerinden dolayı kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

53.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite mezunlarından polis alımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

54.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki bir düzenlemeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

55.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da bir üstgeçitteki büfelerin kiralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

56.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, doktorların aldıkları ücrete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

57.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/576) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

58.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Çivril Devlet Hastanesindeki bir ölüm olayına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İskenderun Gümrük Başmüdürlüğünün kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2385) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

2.-   Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, doğum ve ölüm kayıtlarının bazı siyasi partilere verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2386) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

3.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Cumhurbaşkanlığı Köşkünde EXPO organizasyonu konusunda yapılan toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2387) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

4.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, YÖK Başkanına zırhlı makam aracı tahsisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2388) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

5.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Kalkınma Ajanslarının kurulması çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2389) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

6.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, yasa dışı örgütlenmelerle mücadele konusundaki bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2390) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

7.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, bir GSM operatörünün yönetim kuruluna ve Milli Eğitim Bakanlığıyla protokol imzalayıp imzalamadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2391) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

8.-   Balıkesir Milletvekili Ergun Aydoğan’ın, yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2392) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

9.-   Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, bir operasyonun gizli bilgi ve belgelerinin deşifre edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2393) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

10.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Tuzla tersaneler bölgesinde yaşanan sorunlara ve deniz dolgusu projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2394) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008)

11.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, afla ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2395) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008)

12.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, yasa dışı telefon dinlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2396) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

13.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, denetimi Sayıştay’a geçen KİT’lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2397) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008)

14.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir öğretmen hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2398) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008)

15.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2399) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

16.-     Kocaeli Milletvekili Cumali Durmuş’un, emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2400) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

17.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Aşağı Seyhan Ovası Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2401) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

18.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Batman’da petrol ve benzinin toprağa sızdığı iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2402) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008)

19.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki deniz dolgusu projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2403) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008)

20.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresunspor’a verilen bir cezaya ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/2404) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

21.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, İvrindi 7 Eylül Stadının onarımına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/2405) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008)

22.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, TPAO ile bir enerji grubu arasında doğalgaz elektrik santrali konusunda gizli anlaşma imzalandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2406) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

23.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Amasra-B sahasındaki kömür varlıklarının işletme hakkı kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2407) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

24.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirket ve iştirakleri genel müdürlerinin aylık toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2408) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün yol ve çevre düzeni sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2409) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

26.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün yol ve çevre düzeni sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2410) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

27.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Marmaris’teki bir madencilik faaliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2411) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

28.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Batman Belediyesine sel zararının karşılanması için aktarılacak ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2412) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008)

29.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, terör ve terörle mücadeleden doğan zararların tespiti ve telafisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2413) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008)

30.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2414) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008)

31.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas’ın bazı köylerinde tarımsal sulama amaçlı elektrik şebekesi yapılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2415) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

32.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Manisa TEDAŞ’a elektrik borcu olan kurumlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2416) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

33.-     Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, köy elektrifikasyon şebekesinin yenilenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2417) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

34.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki deniz dolgusu projesinin onayına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2418) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008)

35.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, belirli kıdem sürelerini tamamlayan Tarım Kredi Kooperatifleri personelinin iş akdinin feshine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2419) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

36.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Marmaris’teki bir madencilik faaliyetinin basra çamına ve bal üretimine verdiği zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2420) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

37.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’taki destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2421) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

38.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, taşımacılık sektöründeki korsan firma sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2422) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

39.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün ana yol bağlantısının trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2423) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

40.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki deniz dolgusu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2424) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008)

41.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, serbest bölgelerdeki firmaların sigorta primi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/2425) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

42.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, enflasyon hesabına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2426) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

43.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki özürlülerin rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/2427) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/3/2008)

44.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, bazı milletvekillerinin telefonlarının dinlendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2428) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2008)

45.-     İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, yayınlanan bazı gizli ses kayıtlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2429) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

46.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Maliye Bakanının aldığı bir ödüle ve yurt dışı seyahatine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2430) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

47.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Emniyet Teşkilatı personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2431) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

48.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Ergani ve Maden bakır yataklarının işletilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2432) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

49.-     İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, İnsan Hakları Danışma Kurulunun faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2433) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

50.-     Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2434) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

51.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, İnsan Hakları Danışma Kurulunun faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2435) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

52.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, milli gelir hesaplama yöntemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2436) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

53.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Merkez Bankası personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2437) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

54.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, İstanbul’daki bir kavşak projesinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2438) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

55.-     Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, İnsan Hakları Başkanlığının düzenleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2439) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

56.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, gizli ses kayıtlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2440) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

57.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Dışişleri Konutundaki tadilata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2441) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

58.-     Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, sulama birliklerinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2442) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

59.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Manisa İl Özel İdaresince yapılan ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2443) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

60.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, GAP’ın bitirilebilmesi için hedeflenen programa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2444) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

61.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Abdullah Öcalan’a yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2445) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

62.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2446) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

63.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TCK’nın 301 inci maddesine göre yapılan yargılamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2447) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

64.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2448) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

65.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2449) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

66.-     Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, ithal ürünlerde ödeme tutarının tespitine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2450) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

67.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2451) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

68.-     İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, SSK İzmir Sağlık İşleri İl Müdürlüğüyle ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2452) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

69.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yerel yönetim kuruluşlarının sosyal güvenlik kurumlarına olan borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2453) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

70.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2454) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

71.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Ergene Havzasında çevre kirliliğine yol açan tesislerin denetimine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2455) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

72.-     Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2456) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

73.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesine uygulanan doğalgaz tarifesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2457) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

74.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Taksim Metro İstasyonundaki bir sergiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2458) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

75.-     Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, av tüfeklerindeki ruhsatlandırmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2459) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

76.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Derbent Belediyesindeki işçilerden bir kısmının iş akitlerinin feshine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2460) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

77.-     Samsun Milletvekili Suat Binici’nin, bir köyün bağlı olduğu ilçeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2461) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

78.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2462) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

79.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, belediyelerin açtığı koruma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2463) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

80.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, TCDD Gar Meydanına köprülü kavşak yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2464) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

81.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki belediyelerin çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2465) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

82.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, metrobüs yolu projesi ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2466) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

83.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Turgutlu Belediyesinin özel okullara kitap bağışına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2467) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

84.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman İl Özel İdaresince kullandırılan mikro kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2468) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

85.-     Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, Kaşgarlı Mahmut’un tanıtımına ve kabrinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2469) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

86.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2470) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

87.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2471) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

88.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Niğde’nin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2472) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

89.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, yurt dışında basılması için destek sağlanan kitaplara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2473) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

90.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, elektrik tüketiminden alınan KDV’nin hesabına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2474) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

91.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Spor Toto Teşkilatının eksik vergi ödediği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2475) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

92.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, turizmde transfer ulaşım ücretlerindeki KDV oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2476) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

93.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Elazığ’daki ilköğretim okullarında derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2477) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

94.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Elazığ’daki ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2478) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

95.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2479) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

96.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Elazığ’da ikili eğitim verilen liselere ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2480) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

97.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Elazığ’daki liselerde derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2481) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

98.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2482) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

99.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Elazığ’da ikili eğitim verilen ilköğretim okullarına ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2483) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

100.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da açılan eğitim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2484) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

101.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir öğretmen hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2485) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

102.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2486) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

103.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki bir düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2487) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

104.- Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2488) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

105.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki idari bölümlerle ilgili düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2489) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

106.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, katkı ve öğrenim kredilerinin geri ödemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2490) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

107.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2491) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

108.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Turgutlu Belediyesinin özel okullara kitap bağışına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2492) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

109.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Tıp Kurumu Derneği hakkında yapılan şikayete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2493) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

110.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, tüp bebek tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2494) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

111.- Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2495) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

112.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2496) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

113.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, doktorların bazı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2497) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

114.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, mısır üretimindeki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2498) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

115.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, buğdaydaki fiyat politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2499) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

116.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2500) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

117.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Aydın’da kuraklıktan zarar gören çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2501) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

118.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, nakliyecilikte aranan bir belgenin alımında süre uzatımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2502) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

119.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Şebinkarahisar yolu üzerindeki Eğribel geçidine tünel yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2503) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

120.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2504) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

121.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Karadeniz Sahil Yolunun Giresun geçişine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2505) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

122.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2506) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

123.- Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu’nun, Kastamonu’daki tarihi bir binaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/2507) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

124.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, YÖK Başkanının BDDK’da danışmanlık yapıp yapmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2508) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

125.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yabancıların iştirak yoluyla ortak oldukları şirketlere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2509) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/3/2008)

126.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2510) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

127.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2511) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

128.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2512) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

129.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TRT Hatay Radyosunun kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2513) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/3/2008)

130.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, tasfiye halindeki İhlas Finans Kurumuna ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2514) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

131.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Milli Saraylar Daire Başkanlığı yönetimi ile bazı bürokrat veö personel hakkındaki iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2515) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

132.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, Uşak Eşme Kışladağ altın madeni işletmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2516) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

133.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesindeki feminizm ile ilgili yazıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2517) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

134.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, özel bir sağlık kuruluşuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2518) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

135.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, eczacıların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2519) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

136.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, İstiklal Savaşının son gazisinin Devlet Mezarlığına defnedilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2520) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

137.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Tekirdağ ve Ergene Havzasındaki çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2521) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

138.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Kirazlıköprü Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2522) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

139.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’daki hava kirliliğine ve kömür kullanımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2523) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

140.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Yatağan İlçesine yapılacak termik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2524) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

141.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, doğalgazda eksik tedarike ve akaryakıt tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2525) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

142.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, OSB’lere uygulanan doğalgaz iskonto oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2526) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

143.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, özelleştirilen Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş personelinin durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2527) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

144.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Muğla ve Aydın’daki maden arama faaliyetlerine ve orman tahribatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2528) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

145.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2529) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

146.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gürsu İlçesindeki bir gölete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2530) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

147.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin yoksul ve muhtaçlara yardımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2531) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

148.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesince basılan bir kitaba ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2532) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

149.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, valilik ve belediyelerce yapılacak olan stratejik il planlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2533) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

150.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Beyoğlu Tarlabaşı kentsel dönüşüm projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2534) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

151.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, 1993 yılında Digor’da meydana gelen olayların sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2535) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

152.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Antalya’daki belediyelerin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2536) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

153.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, bazı illerdeki çeşitli trafik verilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2537) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

154.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Ulukışla Darboğaz Beldesindeki kayak evi projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2538) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

155.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Pamukkale’deki bir kazı çalışmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2539) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

156.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2540) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

157.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gemlik İlçesine denizcilik lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2541) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

158.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur İl Milli Eğitim Müdürünün gazete alımı konusundaki elektronik postasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2542) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

159.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2543) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

160.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, son on yılda yapılan öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2544) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

161.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, öğretmenlerin alan değişikliği ile ilgili bir genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2545) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

162.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Adıyaman Üniversitesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2546) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

163.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, lise son sınıf öğrencilerinin alan değiştirme mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2547) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

164.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Akseki Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2548) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

165.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2549) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

166.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, hak etmeyen kişilere yeşil kart verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2550) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

167.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, et sektöründeki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2551) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

168.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Mersin Limanı toz toplama ihalesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2552) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

169.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, TMO’nun savaş stoklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2553) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

170.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, fındık ekim alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2554) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

171.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, mısır destekleme fiyatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2555) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

172.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2556) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

173.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Çukurova’daki üreticilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2557) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

174.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, buğday üretimine ve TMO’nun buğday alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2558) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

175.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şekerpancarı üretimine ve şeker ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2559) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

176.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2560) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

177.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da uygulanan alternatif ürün programına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2561) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

178.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, bal üreticiliği ve ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2562) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

179.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Adıyaman’daki bazı sulama projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2563) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

180.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, hayvan besiciliğinde hormon kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2564) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

181.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, hayvancılık tesislerinin mali sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2565) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

182.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, THY Bursa Satış Müdürlüğünün kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2566) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

183.- Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde-Çiftlik karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2567) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

184.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2568) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

185.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Adıyaman bağlantılı bazı yollara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2569) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

186.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yerel yönetim kuruluşlarının Hazine alacağı niteliğindeki borçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2570) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

187.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Sosyal Güvenlik Kurumunda Başkanlık Müşavirliği kadrolarına atanmış sayılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2571) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

188.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, TRT’deki atamalara ve bazı programlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2572) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

189.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2573) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

190.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, tarımsal sulamadan doğan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2574) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

191.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Büyükşehir Belediyesinin mali durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2575) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

192.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir komisyon salonundaki resme ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2576) Başkanlığa geliş tarihi: 29.2.2008)

193.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2577) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

194.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, mahkum edilmiş eski milletvekillerinin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2578) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

195.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, hastanelerde hizmet satın alma yoluyla istihdam edilen kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2579) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

196.- İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, Et ve Balık Kurumu işçilerine sendika üyeliği konusunda baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2580) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

197.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2581) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

198.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Yüksek Denetleme Kurulundaki atama ve yer değiştirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2582) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

199.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, sanal kumar sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2583) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

200.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, kapatma davası sonrası bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2584) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

201.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bir öğretmen hakkındaki bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2585) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2008)

202.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, F tipi cezaevlerindeki sohbet hakkı uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2586) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

203.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, F tipi cezaevlerindeki disiplin uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2587) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

204.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2588) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

205.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2589) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

206.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Bandırma’da kurulacak çimento fabrikasının yer seçimine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2590) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

207.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Samsat Pompaj Sulaması 1 inci kısım inşaatına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2591) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

208.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı teftiş raporuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/2592) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

209.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, vakıflara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/2593) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

210.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, 4875 sayılı Kanun kapsamındaki yabancı şirketlerin edindikleri taşınmazlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2594) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

211.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, bir konferansta yaptığı konuşmaya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2595) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

212.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, TRT yönetimine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2596) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

213.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’deki personel alımı duyurusuna ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2597) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

214.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’deki bir yarışma programına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2598) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

215.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ANTEN A.Ş’ye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2599) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

216.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT Genel Müdürünün görevlendirdiği danışmanlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2600) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

217.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’deki bir programa ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2601) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

218.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TRT’de siyasi partilerle ilgili haberlere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2602) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

219.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, haksız olarak yeşil kart alanların takibatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2603) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/3/2008)

220.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, belediyelerin personel giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2604) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

221.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin araç kiralamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2605) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

222.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ankara’da tahsil edilen taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2606) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

223.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sanayi ve tıbbi atık tesislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2607) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

224.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2608) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

225.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2609) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

226.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2610) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

227.- Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, Ankara’da bir caddedeki çalışmalarla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2611) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

228.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Atatürk Havalimanında toplanan kalabalığa konuşma yapmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2612) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

229.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sulama birliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2613) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

230.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kiraya verdiği büfelere yaptığı bir tebligata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2614) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

231.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bazı vali ve emniyet müdürlerinin bazı kamu kurumlarının yönetim kurullarında görev aldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2615) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

232.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bir belediye başkanının beyanat ve icraatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2616) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

233.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, İGDAŞ ve İSKİ’nin ihale verdiği firmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2617) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

234.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara’da gece yarısından sonra toplu taşıma hizmeti verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2618) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

235.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yunus Emre Vakfının yönetimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2619) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

236.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2620) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

237.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2621) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

238.- Muğla Fevzi Topuz’un, TOKİ’nin villa kentler ve tatil köyleri projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2622) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

239.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, kadrolu sanatçıların yerel yönetimlere devredileceği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2623) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

240.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, vergi dairelerinin mükellefe baskı yaptığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2624) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

241.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancılara toprak satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2625) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

242.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancılara gayrimenkul satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2626) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

243.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, er ve erbaşlara ödenen operasyon tazminatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2627) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

244.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TOKİ’ye devredilecek Hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2628) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

245.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Bursa ve Balıkesir’de satılan ya da kiralanan Hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2629) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

246.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2007 merkezi bütçe gelirleri ve harcamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2630) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

247.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ceyhan İlçesindeki bir okul müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2631) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

248.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2632) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

249.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2633) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

250.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özürlü ve engelli çocukların eğitimi konusundaki bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2634) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

251.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Pendik Harmandere Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2635) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

252.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir ilköğretim okulundaki fişleme iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2636) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

253.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir öğretmen hakkındaki bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2637) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

254.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, sağlık kuruluşlarında türbanlı personel çalıştığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2638) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

255.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2639) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

256.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2640) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

257.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Ayakta Teşhis ve Tedavi Merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2641) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

258.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ürün desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2642) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

259.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, mısır desteğinin azaltıldığı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2643) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

260.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Bursa ve Balıkesir’de mera kapsamından çıkartılan arazilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2644) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

261.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Diyarbakır’daki kuraklığa ve tarla fareleriyle mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2645) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

262.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2646) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

263.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya bağlantılı bazı karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2647) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

264.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2648) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

265.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2649) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

266.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2650) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

267.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, bakımı yapılan THY uçaklarıyla ilgili bir iddiaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2651) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

268.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Başbakanın ve Diyanet İşleri Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/2652) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/3/2008)

269.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Almanya’da hayatını kaybeden bir Türk vatandaşına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2653) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/3/2008)

270.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2654) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2008)

271.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Meclis Enformasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri (METSİS) Projesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2655) Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2008)

272.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, lojman kullanımıyla ilgili bir iddiaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2656) Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2008)

273.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, oylama öncesi yapılan sesli duyurulara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2657) Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2008)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, 2022 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık maaşı alan kişilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1843)

2.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, doktor açığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1929)

3.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, sulama birliklerinin borçlarına ve desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1931)

4.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Fener Rum Patrikhanesiyle ilgili açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1932)

5.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’ya havaalanı yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1936)

6.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, kayıt dışı imalathanelerin denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1939)

7.-   Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, iş kazaları ile iş güvenliği ve işçi sağlığının korunması denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1940)

8.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’da yeni bir balıkçı pazarı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1949)

9.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Ankara Çayyolu semtindeki otobüs hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1950)

10.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Ankara’nın bazı semtlerinde don sebebiyle yaşanan su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1951)

11.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Erasmus Avrupa öğrenci değişim programında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1956)

12.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir-Edremit yoluna ve Balıkesir-İzmir hızlı tren çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1962)

13.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Edremit Körfez Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1963)

14.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, cep telefonlarının dinlenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1964)

15.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana Numune Hastanesinde acil bir hastaya müdahale edilememesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1967)

16.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, asbestli gemi sökümüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1970)

17.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Cumhurbaşkanının yurt dışı seyahatlerinde verilen hediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1972)

18.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Haliç Tersanesindeki yıkıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1974)

19.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un Katar ziyaretinde verilen hediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1977)

20.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1978)

21.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün araç ve personelinin değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1979)

22.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da yeni ilçe kurulup kurulmayacağına ve kapatılacak belediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1981)

23.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, AK Parti kısaltmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1984)

24.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Açık Lise sınavlarında kılık-kıyafet ile ilgili düzenlemelere ve uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1986)

25.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, emekli maaşlarından yapılan bir kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1998)

26.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki iş güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1999)

27.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, iş göremez raporu bulunanların emeklilik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2000)

28.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Bursa’da işsizlik oranının artışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2001)

29.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, korsan taksilere ve taksi şoförlerinin sosyal güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2011)

30.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara Gölbaşı’nda yaşanan elektrik kesintilerine ve alt yapı eksikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2012)

31.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Karaisalı’daki kireç ocaklarının çevreye etkisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2013)

32.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta Belediyesince bastırılan bir kitaba ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2015)

33.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir cinayetin faillerinin yakalanamamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2016)

34.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Haliç Tersanesindeki yıkıma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2017)

35.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki öğretmenevi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2018)

36.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Celal Bayar’ın anıt mezarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2019)

37.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bazı ülkelerden gelen kadın turistlere kötü muamele yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2020)

38.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, bir derneğin şube başkanının tutuklanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2021)

39.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da belediyelerin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2022)

40.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Abant Gölünün korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2023)

41.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki bir caddede imar planına aykırı yapılaşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2024)

42.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Vedat Dalokay Hal Kompleksinin güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2025)

43.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır ve çevre illerde eğitimdeki başarısızlığa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2026)

44.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, özel tiyatroların desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2036)

45.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mut İlçesinin mecburi hizmet bölgesi kapsamına alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2037)

46.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Datça Devlet Hastanesinin uzman doktor ve ek bina ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2038)

47.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, muz üretimi ve ithalatı rakamları karşısında ülkemize muz girişine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2041)

48.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas’a zeytin ve zeytinyağı müzesi kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2042)

49.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, mısır ve pamuk destekleme prim ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2043)

50.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2044)

51.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de don olayından etkilenen üreticilere ve tarım girdilerindeki fiyat artışına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2045)

52.-     Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, K2 belgesi indirimli tarife süresinin uzatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2046)

53.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mut bağlantılı karayollarını genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2047)

54.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, PTT’deki yeniden yapılandırmaya ve çalışanların özlük haklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2048)

55.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, pazar esnafının almak zorunda kaldığı nakliyecilik belgelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2049)

56.-     Antalya Milletvekili Atila Emek’in, Antalya’da devredilen maden arama ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2050)

57.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, TPAO’ya yapılan bir atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2059)

58.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, dağıtılan kömür torbalarından patlayıcı madde çıktığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2061)

59.-     Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, ABD Ankara Büyükelçisi ve Adana Konsolosunun Hatay’ı ziyaretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2063)

60.-     Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya’da türbanlı küçük kızların bazı etkinliklerde yer almasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2064)

61.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Ayazma’daki kentsel dönüşüm projesinden etkilenen kiracıların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2065)

62.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bazı belediyelerin gelirlerinin nüfus verilerine göre azaltılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2066)

63.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, suç unsurları içeren internet sitelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2068)

64.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, nüfus verilerinin belediye il ve özel idareleri gelirlerine etkisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2075)

65.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Bingöl Belediyesinin davacı personele yönelik uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2076)

66.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Afyonkarahisar’da yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2077)

67.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Aydın’daki bazı belediyelerin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2078)

68.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, AŞTİ’de taksilerden kaynaklanan olumsuzluklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2079)

69.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, AŞTİ’de alınan otopark ücretine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2080)

70.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van İlindeki belediyelerin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2081)

71.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana hafif raylı taşıma sistemi projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2082)

72.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin meslek ve beceri kurslarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2083)

73.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, araçların çekilmesi ve bazı trafik levhaları uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2084)

74.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara’da verilen doğalgazın kalorifik değerinin düşük olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2085)

75.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesine verilen paylara ve yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2086)

76.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Celal Bayar köprülü kavşağının tadilatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2087)

77.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Söğütözü Kongre ve Ticaret Merkezi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2088)

78.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2093)

79.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2094)

80.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Dicle’deki bir meslek yüksek okulunun eğitime açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2096)

81.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars İline Tıp Fakültesi Hastanesi açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2100)

82.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Gazipaşa’daki bir köyün sulama suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2102)

83.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, çiftçi mallarına zarar verenlere ceza uygulama yetkisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2103)

84.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ana arı destekleme primlerinin ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2104)

85.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2105)

86.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2106)

87.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, küresel kriz riskine karşı alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2107)

88.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, çalışanlarının sendikal faaliyetlerini engelleyen bir şirkete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2109)

89.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Dicle Barajı üzerine köprü yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2114)