Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  115

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 27 Mart 2008 Perşembe

 

 

Rapor

 

            1.- Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) (GÜNDEME)