Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  113

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 20 Mart 2008 Perşembe

 

Tasarılar

 

            1.- Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/544) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2008)

            2.- Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/545) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2008)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı (1/546) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2008)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/547) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2008)

 

 

Teklifler

 

            1.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/188) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2008)

            2.- Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu’nun; Belediye Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/189) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2008)

            3.- Demokratik Toplum Partisi Grup Başkanvekili Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/190) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2008)

 

 

Tezkereler

 

 

            1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/364) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2008)

            2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu) (3/365) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2008)

            3.-Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/366) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2008)