Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  112

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 19 Mart 2008 Çarşamba

 

 

Teklif

 

            1.- İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 2 Milletvekilinin; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/187) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2008)

 

Rapor

 

1.- Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın; Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın; Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Hizmet Sınıfının Değiştirilmesine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 13 Milletvekilinin; Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/132, 2/143, 2/144, 2/157) (S. Sayısı: 120) (Dağıtma tarihi: 19.3.2008) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Şırnak Milletvekili Hsip Kaplan’ın gündem dışı söz uygulamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2382) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2008)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir soru önergesinin cevaplandırılmamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2383) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir soru önergesinin cevaplandırılmamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2384) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/3/2008)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2008)

2.- Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ve 19 Milletvekilinin, Artvin İli ve Çoruh Vadisindeki bitki örtüsünün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2008)