Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  111

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 18 Mart 2008 Salı

Tasarılar

 

            1.- Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/542) (Adalet ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2008)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/543) (Dışişleri; Milli Savunma; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2008)

 

Teklifler

 

            1.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş ve 4 Milletvekilinin; Türkiye Emekli Subaylar Emekli Astsubaylar Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri ile Muharip Gaziler  Dernekleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/183) (Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2008)

            2.- Samsun Milletvekili Osman Çakır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/184) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2008)

            3.- Yozgat Milletvekili Osman Çoşkun’un; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/185) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2008)

            4.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/186) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.2008)

 

Rapor

 

1.- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Devlet Memurları Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 19 Milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun; Engelli Memurların Emekliliğini Düzenleyen 5434 Sayılı Kanunun 39 uncu Maddesinin (j) Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; 3201 Sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 24 Milletvekilinin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4 Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 12 Milletvekilinin; Sanatçıların Sosyal Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/465, 2/30, 2/31, 2/37, 2/64, 2/71, 2/79, 2/136, 2/147, 2/149) (S. Sayısı: 119) (Dağıtma tarihi: 18.3.2008) (GÜNDEME)

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, öğretmen atamalarındaki kontenjanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

2.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki bazı belediyelerin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2008)

3.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, usta öğreticilerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

4.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinin belediye gelirlerine etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

5.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, belediyelere yapılacak afet yardımlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/509) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

6.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, kamuda bahşişle ilgili bir açıklamasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

7.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Turhal-Tokat demiryolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/511) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

8.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özelleştirilen kuruluşların değerlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

9.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, İstanbul-Muş seferini yapan uçaktaki bir arızaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

10.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, YÖK Başkanı hakkında soruşturma izni verilmeyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

11.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, tasfiye halindeki bir finans kurumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/3/2008) 

12.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ait arsayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/516) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/3/2008)

13.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TPAO eski Genel Müdürünün bir enerji şirketinde çalışmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/3/2008)

14.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

15.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, televizyon dizilerindeki bazı sahnelerin sürelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/519) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, narenciye üretiminde don riskine karşı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2235) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

2.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Başbakanlık Basın Sözcüsünün yazdığı iki kitabın basım ve tanıtım maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2236) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

3.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, satılan Sabah-ATV’nin devir işlemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2237) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

4.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, velayeti annede olan bir çocuğun babası tarafından kaçırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2238) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

5.-   Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Amasya’daki bir dershaneye baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2239) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

6.-   Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, bazı kamu kurumlarında ve liselerde türban takıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2240) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

7.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Ceylanpınar’da Hazine arazilerinin tapuya dönüştürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2241) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

8.-   Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, yurt dışından soruşturma talepli bir dosya gelip gelmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2242) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

9.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, doğalgaz sayacı aboneliğinde haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2243) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

10.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2244) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

11.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, TRT haber bültenleri ile ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2245) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

12.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, türbanla ilgili açıklamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2246) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

13.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Mavi Hat Operasyonu soruşturma safhasıyla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2247) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2008)

14.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, YÖK’e atanan bir danışmana ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2248) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2008)

15.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, işsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2249) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

16.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, işsizlik sorununun çözümüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2250) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

17.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, sanayi sektöründeki ara eleman açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2251) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

18.-     İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, İzmir Sağlık İşleri İl Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2252) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

19.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, balıkçılık sektöründeki sorunlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2253) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

20.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Mersin sahillerinde balık çiftlikleri kurulacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2254) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

21.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, su kaynaklarındaki azalmaya ve arıtma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2255) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

22.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Melen Çayından su temini projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2256) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

23.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2257) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

24.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Mavi Hat Operasyonu soruşturma safhasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2258) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2008)

25.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, BOTAŞ’ın vergi borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2259) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

26.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana Valilik binasının engelli asansörüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2260) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

27.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesince yaptırılan sosyal tesislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2261) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

28.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, TEKEL’in özelleştirilmesine tepki gösteren işçilere yapılan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2262) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

29.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, polislerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2263) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

30.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesi taşınmaz tasarruflarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2264) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

31.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir kuruluşunun eski genel müdürü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2265) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

32.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’nın ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2266) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

33.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa’da turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2267) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

34.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa’daki kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2268) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

35.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İznik’te Roma dönemi kalıntılarında yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2269) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

36.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Perre Antik Kentindeki çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2270) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

37.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Bodrum-Gümüşlük Beldesindeki bir kazı çalışmasının durdurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2271) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

38.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, TEKEL’in özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2272) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

39.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, maden üretimi yapan kurumların özelleştirme şartlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2273) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

40.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, kurumlar vergisinde kaldırılan yatırım indirimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2274) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

41.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, teşvik kapsamındaki illerde asgari geçim indirimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2275) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

42.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, sağlık meslek lisesi öğretmenlerinin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2276) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

43.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, müdür ve müdür yardımcılığı sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2277) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

44.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, giyim öğretmenliği branşına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2278) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

45.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köy ilköğretim okuluna taşımalı eğitim uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2279) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

46.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da öğretmenlerin yararlanabildiği sosyal tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2280) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

47.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, hastanelerde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2281) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

48.-     Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Kale Devlet Hastanesinin Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesine devrine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2282) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

49.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, hizmete kapanan Beykoz Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2283) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2008)

50.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, bir sağlık ocağında çalışan bir sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2284) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

51.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, üretimin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2285) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

52.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da kurulacak Tarımsal İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2286) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

53.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, sanayi siciline kayıt işlemlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2287) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

54.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Ertabur’un, Adana’daki tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2288) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/2/2008)

55.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Çukurova topraklarının verimliliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2289) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

56.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’da destekleme primi ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2290) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

57.-     Kars Milletvekili Zeki Karabayır’ın, Kars-Ani bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2291) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

58.-     Kars Milletvekili Zeki Karabayır’ın, Selim-Göle yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2292) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

59.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bir inşaat şirketinin vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2293) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

60.-     Kars Milletvekili Zeki Karabayır’ın, Kars’taki baraj çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2294) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

61.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir soru önergesinin cevaplandrılmamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2295) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

62.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Siyasi parti gruplarının parlamentolararası birlik gruplarında temsiline ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2296) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2008)

63.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Yurt dışı ziyaretler katılacak milletvekillerinin belirlenmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2297) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2008)

64.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Dostluk gruplarının üye seçimine ilişkin  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2298) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/2/2008)

65.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2299) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

66.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Milli Eğitim Bakanının YÖK Başkanıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2300) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

67.-     Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Dünya Bankasından alınan krediyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2301) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

68.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, tekstil ve hazır giyim sektöründeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2302) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

69.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, yolsuzlukla ilgili bir ihbar mektubu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2303) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

70.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, şehit ailelerinin tazminat davası açıp açmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2304) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/3/2008)

71.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, enflasyon artışının memur ve emekli maaşına yansıtılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2305) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/3/2008)

72.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Suriye sınırındaki mayınlardan temizlenecek araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2306) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

73.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir enerji grubuyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2307) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

74.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, makine ve ekipman hibe desteğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2308) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

75.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Türkiye Kızılay Derneği yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2309) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

76.-     Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Muş’ta lale yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2310) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

77.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Feshane’nin kiralanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2311) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

78.-     Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Suruç Sulama Projesine ve çiftçilerin teşvikine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2312) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

79.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesine vergi gelirlerinden verilen paya ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2313) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

80.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2314) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

81.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2315) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

82.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Sorgun Ormanındaki ağaçların ve kumulların korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2316) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

83.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, İzmit Körfezinde yapılacak yeni tersanelere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2317) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

84.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Marmaris’teki bir ormanlık alanda verilen madencilik iznine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2318) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

85.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki bir taş ocağının çevreye etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2319) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

86.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TPAO’ya yapılan bir bürokrat atamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2320) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

87.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, TPAO ile bir enerji şirketinin elektrik santrali konusunda gizlilik anlaşması yaptığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2321) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

88.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Marmaris’teki bir ormanlık alanda ruhsat alan madencilik  firmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2322) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

89.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki termik santral inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2323) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

90.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, gazetelerin belirli niteliğe sahip personel çalıştırmak zorunda bırakılmasına yönelik düzenlemeye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2324) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

91.-     Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, Antakya Huzurevinde kalanların emanetteki paralarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/2325) (Başkanlığa geliş tarihi:6/3/2008)

92.-     Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TRT’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2326) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

93.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/2327) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

94.-      Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, kadına yönelik şiddete ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/2328) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

95.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, kadın istihdamına ve kadınlara karşı ayrımcı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/2329) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

96.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, uzman jandarmaların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2330) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

97.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesince kurulan sosyal ve sağlık tesislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2331) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

98.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana İl Özel İdaresinin çocuk yuvası ve yetiştirme yurtları ile ilköğretim kurumlarına yönelik hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2332) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

99.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, il özel idarelerince kullandırılan mikro kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2333) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

100.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara’daki yolların ve kaldırımların durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2334) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

101.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, polis teşkilatı olmayan ilçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2335) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

102.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2336) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

103.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2337) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

104.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, yerel medyanın sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2338) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

105.- Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Antakya Belediyesinin imar düzenlemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2339) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

106.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Davutpaşa’da yaşanan patlamaya ve Ayazma’daki sit alanına yapılan inşaata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2340) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

107.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Meram Çomaklı mevkiinde kurulacak et kombinasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2341) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

108.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Erzurum ve Rize’nin kurtuluşu etkinliklerindeki temsili gösterilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2342) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

109.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, TOKİ’nin “Tarım Köy Projesi” kapsamında Siirt’te yaptığı Bostancık konutlarıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2343) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

110.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Erzurum’un Ilıca İlçesinin isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2344) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

111.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin kültür ve tabiat varlıklarına yönelik çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2345) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

112.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2346) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

113.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya Yüzüncüyıl Spor Kompleksi arazisi üzerindeki ihaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2347) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

114.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Serik İlçesindeki bir antik kente ve civarındaki tarihi değerlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2348) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

115.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Devlet Halk Dansları Topluluğu genel sanat yönetmeni hakkındaki iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2349) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

116.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İznik’teki kazı çalışmalarında iş makinelerinin kullanıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2350) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

117.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Marmaris’teki bir ormanlık alanda verilen madencilik iznine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2351) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

118.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, envanterden düşülen bir arkeolojik esere ve müze müdürlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2352) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

119.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2353) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

120.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2354) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

121.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, yargılanan bir grup lise öğrencisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2355) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

122.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, eğitim yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2356) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

123.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2357) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

124.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Lisesindeki öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2358) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

125.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki ilköğretim okullarında derslik açığı olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2359) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

126.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’da ikili eğitim verilen ilköğretim okullarına ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2360) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

127.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki liselerde derslik açığı bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2361) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

128.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’da ikili eğitim verilen liselere ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2362) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

129.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki ilköğretim okullarının yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2363) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

130.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Tunceli’deki bir kütüphanenin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2364) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

131.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2365) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

132.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2366) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

133.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Erzurum ve Rize’nin kurtuluşu etkinliklerindeki temsili gösterilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2367) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

134.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2368) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

135.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Bodrum’daki sualtı hekimi ve yardımcı teknik personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2369) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/3/2008)

136.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2370) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

137.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2371) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

138.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bal arılarının ölümüne ve bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2372) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

139.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Marmaris’te bir ormanlık alanda verilen madencilik iznine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2373) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

140.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2374) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

141.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2375) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

142.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Bandırma bağlantılı bölünmüş yol çalışmaları sebebiyle kamulaştırılan arazilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2376) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

143.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gümrük Müsteşarlığında yargılaması sürdüğü halde görevine devam eden bürokrat olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/2377) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/3/2008)

144.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Ziraat Bankası şubelerinin dış cephe ve iç tadilat yenileme işine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2378) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

145.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, yerel yayın kuruluşlarına vergi kolaylığı sağlanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2379) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/3/2008)

146.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2380) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/3/2008)

147.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, milletvekili araçlarının aranmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2381) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/2/2008)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995’te meydana gelen İstanbul-Gazi Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2008)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcık’ta kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2008)

3.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, tahıl üretimi ve tüketiminde planlamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2008)