Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  110

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 17 Mart 2008 Pazartesi

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, mahkum edilmiş eski milletvekillerinin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1548)

2.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kamu görevlilerinin yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1865)

3.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de depreme karşı dayanıklılık sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1866)

4.-   İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, gazilerin özlük haklarındaki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1867)

5.-   İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, kamuda işçi olarak çalışmış bulunanların sosyal güvenlik haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1868)

6.-   Ankara Milletvekili Eşref Erdem’in, TPAO’nun üretimine ve yapılan bir atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1869)

7.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, cari açığa ve yabancı sermayeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1870)

8.-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, patlayıcı madde imalathaneleri ile LPG istasyonlarına ve LPG’li araç satışı yapan oto galerilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1871)

9.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in,  Adana’daki kayıt dışı yabancı, kaçak ve çocuk işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1874)

10.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamındaki elektrik satışlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1882)

11.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, elektrik santralarının üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1883)

12.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1884)

13.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Gaziosmanpaşa İlçesinde nüfus artışından kaynaklanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1885)

14.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, muhtarlık kurumunun işlevselleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1886)

15.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, meskun mahallerde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulundurulmasının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1887)

16.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’daki belediyelerce tahsil edilen taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1888)

17.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’daki bazı belediyelerin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1889)

18.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, muhtarlıkların bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1891)

19.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Üniversitelerarası Kurul toplantısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1900)

20.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Gaziosmanpaşa İlçesinde açılacak devlet hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1905)

21.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir Amerikan sigara şirketinin yeni ürününü Türkiye’de test edeceği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1907)

22.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma  Bakanından yazılı soru önergesi (7/1911)

23.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, tren raylarının bakımına ilişkin Ulaştırma  Bakanından yazılı soru önergesi (7/1912)

24.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, TCDD personelinin statülerine göre dağılımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1913)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1914)

26.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, TCDD teknik personelinin seçimi ve eğitimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1915)

27.-     Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, taşımacılıkta 20 yaş üzeri araçların yurtdışı çıkış yasağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1916)

28.-     İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Irak’ta Türkmenlere yönelik şiddete ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1921)

29.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Zeytinburnu’ndaki bir iş merkezinde meydana gelen patlamaya ve zararların giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1924)