Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  109

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 14 Mart 2008 Cuma

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, duble yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1648)

2.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, dağıtılan bazı hediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1821)

3.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Veremle Savaş Özel Sağlık Hizmetleri Şirketinin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1822)

4.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1824)

5.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki tarihi bir yerin plan tadilatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1825)

6.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, enerji yatırımlarına ve enerji politikasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1831)

7.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Ankara-Çayyolu semtinin belediye otobüslerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1835)

8.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un Ankara-Çayyolu metrosu çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1837)

9.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü hakkındaki iddialar ile okullara dernek ve spor klübü kurma baskısı yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1845)

10.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Çay İşletmelerindeki bazı işçilerin sözleşmeli personel yapılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1846)

11.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Güllük Körfezi’ndeki balıkçıların kredi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1847)

12.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, iletişim alanındaki vergilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1848)

13.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, demiryolu güvenliğine ve TCDD yönetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1849)

14.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, demiryollarının bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1850)

15.-     Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, Türk Telekom’un sabit hat abonelerinden aldığı sabit ücrete ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1851)

16.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1852)

17.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, açık lise sınavlarına katılan öğrencilerin kıyafetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1862)