Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  108

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 13 Mart 2008 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2008)

2.- Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 22 Milletvekilinin,  Kastamonu başta olmak üzere tarihi ve kültürel varlıklarımızın araştırılarak etkin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2008)

3.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2008)