Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  106

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 11 Mart 2008 Salı

 

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/535) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2008)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/536) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2008)

            3.- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/537) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2008)

            4.- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/538) (Adalet; Tarım Orman ve Köyişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2008)

 

Teklifler

 

 

1.-   Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 3 Milletvekilinin; İzmir İline Bağlı Pınarkent Adı Altında Yeni Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/171) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2008)

2.-   Mersin Milletvekili İsa Gök ve 12 Milletvekilinin; 7.4.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/172) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2008)

3.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/173) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2008)

4.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Kredi Kartları Faizlerinin İndirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/174) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2008)

 

 

 

 

 

Tezkereler

 

            1.- İstanbul Milletvekili Necat Birinci’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/338) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            2.- İstanbul Milletvekili Necat Birinci’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/339) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            3.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/340) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            4.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/341) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            5.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/342) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            6.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/343) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            7.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/344) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            8.- İstanbul Milletvekili Necat Birinci’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/345) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            9.- İstanbul Milletvekili Necat Birinci’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/346) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            10.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/347) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            11.- Muş Milletvekili Mehmet Nuri Yaman’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/348) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            12.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/349) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            13.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/350) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            14.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/351) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            15.- Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/352) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            16.- Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/353) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            17.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/354) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            18.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/355) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            19.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/356) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            20.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/357) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

            21.- Artvin Milletvekili Ertekin Çolak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/358) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

 

 

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Düzlerçamı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası dışına çıkarılan alana ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

2.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da kaçak akaryakıt kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

3.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, personel maaşlarını iyileştirme çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/496) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

4.-   Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, bazı yöneticilerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

5.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Afşin ve Elbistan’daki kömür rezervinin planlı değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

6.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep ve çevresinde turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

7.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep Organize Besi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

8.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, kredi kartı borçlularına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/501) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

9.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

10.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, belediye başkanlarına makam ve temsil tazminatı ödemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/2/2008)

11.-     Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, İl Genel Meclisi üyelerinin sosyal ve özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/2/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, şans oyunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2160) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

2.-   Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Alparslan 1 Barajı kamulaştırma bedellerine ve köylülerin iskanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2161) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

3.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, özelleştirme sonucu işsiz kalanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2162) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

4.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, akaryakıt kaçakçılığı konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu uyarınca yapılan girişimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2163) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

5.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, muhtarlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2164) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

6.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, yeni Anayasa taslağının yurt dışında bir konferansta açıklanacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2165) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

7.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Sivil Havacılık Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2166) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

8.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2167) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

9.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, bir parktaki Atatürk heykeline yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2168) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

10.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, BOTAŞ soruşturmasıyla ilgili bir iddiaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2169) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

11.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2170) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

12.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yargı çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2171) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

13.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Ulusal Yargı Ağı Projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2172) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/2/2008)

14.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, depremde hasar gören Datça Hükümet Konağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2173) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/2/2008)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2174) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

16.-     Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, nüfusları mevsimlere göre farklılık gösteren belediyelerin ödeneklerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2175) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

17.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, İller Bankasında görevden alınan bürokratlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2176) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

18.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2177) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

19.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, özelleştirilen kurumlardaki işçilerin diğer kurumlara nakline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2178) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

20.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2179) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

21.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, çevre kirliliği oluşturduğu iddia edilen bir deterjan firmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2180) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

22.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman Çamgazi Sulama ve Derivasyon Tesisi Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2181) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

23.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2182) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

24.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TMSF’nin yaptığı tahsilata ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2183) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/2184) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

26.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğündeki personel politikasına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/2185) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

27.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/2186) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

28.-     İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, kadın sığınma evlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/2187) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

29.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2188) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

30.-     Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2189) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

31.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Cumhurbaşkanının Tanzanya ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2190) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

32.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, BOTAŞ soruşturmasıyla ilgili bir iddiaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2191) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

33.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2192) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

34.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da konutlarda doğalgaz kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2193) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

35.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin gelirlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2194) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

36.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin gelirlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2195) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2196) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

38.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, ülkemizde kaçak çalışan Ermenilere ve il özel idarelerinin tarım birimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2197) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

39.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit ve malul yakınlarının kamuda istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2198) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

40.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin doğalgaz sayacı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2199) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

41.-     Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, bazı motorlu kara taşıtlarının sayılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2200) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/2/2008)

42.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2201) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

43.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, yürüyen merdiven ihalelerinde Avrupa kökenli firma şartı arandığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2202) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

44.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, mera vasfı nedeniyle iptali istenen tapulara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2203) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

45.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, özelleştirmelerin çalışanlara etkisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2204) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/2/2008)

46.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, 107 numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2205) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/2/2008)

47.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, kamu maliyesi verilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2206) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/2/2008)

48.-     Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Talim Terbiye Kurulu Başkanının görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2207) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

49.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, YÖK Genel Kurulunun bir kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2208) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

50.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2209) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

51.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, satışa sunulacak okul arsalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2210) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

52.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, öğretmenlere yönelik sosyal tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2211) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

53.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2212) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

54.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün gelirlerinin Hazineye aktarılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2213) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

55.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2214) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

56.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, coğrafi işaret tesciline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2215) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

57.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2216) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

58.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2217) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

59.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, personel politikasında tarım uzmanlığının gözetilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2218) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

60.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, il özel idarelerinin tarım birimlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2219) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

61.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, küçükbaş hayvancılığın teşvikine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2220) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

62.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ihraç edilen yaş sebze ve meyvede ilaç kalıntısı analizlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2221) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

63.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2222) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

64.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Sivil Havacılık Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2223) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

65.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Isparta’da düşen uçağın enkazına ve Sivil Havacılık Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2224) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

66.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/2225) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

67.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2226) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

68.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2227) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

69.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/2228) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

70.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2229) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

71.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/2230) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

72.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/2231) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

73.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2232) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

74.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, işçilerle toplu sözleşme imzalamayıp üretimi durduran bir firmaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2233) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

75.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki çiftçilerin sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2234) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/2/2008)

 

Genel Görüşme Önergesi

                                                  

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak Operasyonu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2008)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul’daki kayıt dışı istihdam, taşeronlaşma ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/144) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2008)

2.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Kahramanmaraş’ta Narlı Ovası’na kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/145) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2008)

3.- Isparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt ve 23 Milletvekilinin, Eğirdir Gölü ve Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/146) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2008)