Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  105

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 10 Mart 2008 Pazartesi

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Akdamar Adasındaki kilisenin restorasyonuna yönelik açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1726)

2.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TPAO eski genel müdürüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1730)

3.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1732)

4.-   Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, bir firma işçilerinin sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldıkları iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1737)

5.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İskenderun’daki taşocaklarının yerleşim birimlerine etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1748)

6.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, acil yardım ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1751)

7.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1753)

8.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Sarıgazi Belediyesinin imar ıslah planı değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1754)

9.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Fener Rum Patrikhanesinin internet sitesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1755)

10.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’deki bazı köylerin altyapı  çalışmalarındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1759)

11.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kuzey Irak’taki üniversitelerde Türk öğrencilerin tahsiline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1772)

12.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, ithal ürünlerin denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1779)

13.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversite hastanelerinin alacaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1780)

14.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de hastane ve sağlık ocaklarının depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1781)

15.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Teftiş Kurulunda yapılan bazı atamalara ve bir iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1782)

16.-     Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’deki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1783)

17.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1784)

18.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Dinar Devlet Hastanesindeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1785)

19.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, çiftçilere yönelik desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1786)

20.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1787)

21.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bal ithalatına ve arıcıların sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1788)

22.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’deki çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1789)

23.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Marmara Denizindeki salya salgınına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1790)

24.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, hayvansal ve bitkisel üretim destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1791)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1792)

26.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, sulu tarımın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1793)

27.-     Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’deki ana arı üreticilerinin destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1794)

28.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, tohumluk üretimi teşvik primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1795)

29.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Silifke-Kırobası karayolunun bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1796)

30.-     Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Giresun’daki bazı yollara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1797)

31.-     İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, koster filosunun geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1798)

32.-     İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, LPG ithalatının Türk gemileriyle yapılmasının teşvikine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1799)

33.-     İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, tersane sayısının artırılmasına ve tersanelerin geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1800)

34.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Söke-Milas yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1801)

35.-     İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, HAVAŞ’ın havaalanları ile yerleşim yerleri arasında yolcu taşımacılığı yapmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1802)

36.-     Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, tren kazalarına ve bakım-onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1803)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1804)

38.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Kütahya’da yaşanan tren kazasına ve hat bakımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1805)

39.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Kütahya’da yaşanan tren kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1806)

40.-     Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Fener Rum Patrikhanesinin ekümenlik iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1813)

41.-     Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Giresun’daki KÖYDES uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1815)

42.-     Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, doğrudan gelir desteği ve fiğ desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1816)