Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  104

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Mart 2008 Perşembe

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/530) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2008)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/531) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/532) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

4.- Müşterek Taarruz Uçağının Üretimi, Desteklenmesi ve Sürekli İyileştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Buna Dair Mali Yönetim Esasları Dökümanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/533) (Milli Savunma; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)
            5.- Türkiye-Azerbaycan Uzun Vadeli Ekonomik ve Ticari İşbirliği Programı ve İcra Planının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/534) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

 

Teklifler

 

1.- Kocaeli Milletvekili Cumali Durmuş ve 20 Milletvekilinin; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ( 2/167) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2008)

2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 3 Milletvekilinin; Bursa İli Büyükşehir Kapsamında, Osmangazi İlçesinden Ayrılacak Emek ve Demirtaş Adıyla; Nilüfer İlçesinden Ayrılacak Görükle ve Çalı Adıyla Dört Yeni İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/168) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun; Amasya İline Bağlı Ezinepazar Adlı İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/169) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2008)

4.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvakili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 31 Milletvekilinin; Amasya İline Bağlı Ezinepazar Adlı Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/170) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2008)

 

Tezkere

 

1.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (1/336) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.2.2008)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

                                                  

 

1.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu-Çaldağ nikel yatağının işletilmesi konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2008)

2.- Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlindeki enerji sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2008)

3.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2008)