Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  103

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Mart 2008 Çarşamba

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

                                                  

 

1.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2008)

2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasındaki tarımsal üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2008)

3.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2008)