Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  101

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Mart 2008 Pazartesi

 

 

Rapor

 

1.- Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/529) (S. Sayısı:117) (Dağıtma tarihi: 3.3.2008)  (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, İşsizlik Sigortası Fonundan yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

2.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Sarıveliler İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

3.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, gübredeki KDV oranına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

4.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 5582 sayılı Kanun kapsamında konut kredisi kullananlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/491) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

5.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’te kent içi ulaşım sözleşmesi kapsamında mağdur olan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

6.-   Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, kendisinden haber alınamayan bir üsteğmene ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TBMM Genel Sekreteriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazlı soru önergesi (7/2115) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/1/2008)

2.-   Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yunanistan Başbakanının Türkiye ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2116) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

3.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, açtığı ceza ve tazminat davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2117) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

4.-   Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Tunceli’nin bazı köylerine imam atanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2118) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

5.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, ekonomiyle ilgili bazı değerlendirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2119) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

6.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, belediye başkanlarının belediye hizmetlerinin reklamlarını yapmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2120) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

7.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, rahim ağzı kanserine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2121) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

8.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, ruhsatsız çalışan işyerlerinin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2122) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

9.-   Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, adli personelin ücret ve çalışma koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2123) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

10.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Datça Hükümet Konağı ve Adliye Binasının depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2124) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

11.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Trakya’da su taşkınlarını önleme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2125) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

12.-     Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Bodrum’da yanan bir ormanlık alanla ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2126) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

13.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir’de iş akitleri askıya alınan özürlü çalışanlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2127) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

14.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, cenaze namazı kılınmayan kişilere ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/2128) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

15.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir Müftüsünün cuma vaazına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/2129) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

16.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Başbakanın Almanya’da düzenlediği bir toplantının finansmanına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2130) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

17.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, emekli büyükelçilere Cumhurbaşkanınca davet yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2131) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

18.-     İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Afganistan’da verilen bir idam cezasına karşı diplomatik girişimde bulunulmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2132) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

19.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, MTA’nın tespit ettiği bir rezervin ruhsatlandırılmasıyla ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2133) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

20.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, TKİ’deki nitelikli işgücü kaybına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2134) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

21.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Akkuyu’da nükleer enerji santrali kurulmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2135) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

22.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, protestocu TEKEL işçilerine polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2136) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

23.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, motorlu taşıtların teknik muayenesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2137) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

24.-     Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, nüfus verilerine göre gelirleri azalan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2138) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

25.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Turunç Belediyesinin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2139) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

26.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, 1981’de idam edilen bir kişinin mezarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2140) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

27.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Polis Meslek Eğitimi Ön Lisans Programından ilişiği kesilenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2141) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

28.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda yapılan değişikliğin sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2142) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

29.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, radar kontrol uyarı levhalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2143) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

30.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesine tahsis edilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2144) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

31.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesine tahsis edilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2145) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

32.-     Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır’da yaylaların küçükbaş hayvancılığa kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2146) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/2/2008)

33.-     İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Haliç Tersanesindeki yıkımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2147) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

34.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Madımak Otelinin müze yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2148) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

35.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, sözleşmeli öğretmenlerin pedagojik formasyon programına katılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2149) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

36.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’de yapılan bir atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2150) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

37.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, kadın öğretmen ve yönetici sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2151) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

38.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki derslik ihtiyacına ve ÖSS’deki başarı seviyesinin yükseltilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2152) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

39.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, mikrobik bir hastalığa karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2153) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

40.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, sağlık kuruluşlarında fotoğraf ve kamera çekiminin yasaklanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2154) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

41.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bazı sağlık verilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2155) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

42.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas’ta zeytin ağaçlarında görülen bir hastalığa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2156) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

43.-     Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, fındığın kuraklıkta tarım sigortası kapsamına alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2157) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/2/2008)

44.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’de bölünmüş yol kamulaştırma bedellerinin ödenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2158) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/2/2008)

45.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, üyelikle bağdaşmayan bir göreve sahip milletvekili olup olmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazlı soru önergesi (7/2159) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, SSK primlerindeki işveren payına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1640)

2.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Dünya Bankasındaki bir yetkilinin öğretmen maaşlarına yönelik açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1641)

3.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Dışişleri konutuna yaptırılan tadilat ve değiştirilen mobilyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1642)

4.-   Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Fransa ve Almanya ile yapılacak zirve toplantısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1644)

5.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hastanelerde yatan hastaların ilaç ve tıbbi malzemelerinin hastane tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1645)

6.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki işsizlik sorununa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1663)

7.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, doğalgaz sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1671)

8.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, bomba imha uzmanlarına ek ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1673)

9.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Kütahya arasındaki bir köy yolunun yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1674)

10.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, 115 yaş üzerindeki kişilerin nüfus kayıtlarının kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1675)

11.-     Antalya Milletvekili Atila Emek’in, Antalya’da toplu taşıma araçlarında kullanılan Antkart uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1676)

12.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, ilköğretim ve liselerde mevzuata aykırı mescit bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1682)

13.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, yurtdışında burslu eğitim alan ve alacak olan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1683)

14.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki okulların başarı durumuna ve İl sanayisinin ara eleman ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1688)

15.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı ilköğretim ve liselerde ibadethanelerin bulunduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1690)

16.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, yatan hastaların ilaç ve tıbbi malzemelerinin hastanelerce karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1692)

17.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, müsteşarlık makam aracı ile yapılan bir kazaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1693)

18.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, özel hastanelere ve personellerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1694) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

46.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1695)

47.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bazı ilaçların satış fiyatlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1696)

48.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, eğitim hastanelerindeki doktorların ücretsiz izinlerini kullanamadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1697)

49.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, mısır üretimine ve teşvik primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1698)

50.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, çam balı üreticilerinin kuraklık destek projesine dahil edilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1699)

51.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla-Milas-Güllük Körfezinde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1700)

52.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, fosforik asit ithalatı ve gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1701)

53.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki yem bitkileri desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1702)

54.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Ordu Yağ Sanayi A.Ş.’den işçi çıkarılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1703)

55.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yem bitkileri destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1704)

56.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kırmızı palmiye böceği zararlısına ve hurma ağacı ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1705)

57.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, gübre ve mazot fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1706)

58.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Çelikhan-Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya karayolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1707)

59.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, uçaklardaki teknik arızalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1708)

60.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, uçak kazalarına ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1709)

61.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Rize-Erzurum arasındaki yola ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1710)

62.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bilecik-Osmaneli-Bursa-Bandırma demiryolu yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1711)

63.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Cumhurbaşkanının ABD gezisinde gidilen bir yemeğe ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1713)