Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 10

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Ekim 2007 Pazartesi   

 

 

Rapor

 

 

            1.- Çorum Milletvekili Agah Kafkas’ın; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/16) (S. Sayısı: 43) (Dağıtma tarihi: 15.10.2007) (GÜNDEME)