Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 96

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 5 Mart 2007 Pazartesi

 

Raporlar

 

            1.- Konya Milletvekili Kerim Özkul’un; Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/918) (S. Sayısı: 1355) (Dağıtma tarihi: 5.3.2007) (GÜNDEME)

            2.- Karayolları Trafik  Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu’nun; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/1279, 2/879) (S. Sayısı: 1356) (Dağıtma tarihi: 5.3.2007) (GÜNDEME)