Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 93

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 28 Şubat 2007 Çarşamba

 

Rapor

 

1.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 37 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/907) (S. Sayısı: 1351) (Dağıtma tarihi: 28.2.2007) (GÜNDEME)