Dönem: 22

                                                                                                                       Yasama Yılı:  5

                                                                                                                        No: 72

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 26 Ocak 2007 Cuma 

 

Tasarı

 

            1.- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1300) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2007)