Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 69

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 23 Ocak 2007 Salı 

 

Teklifler

 

            1.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin’in; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/933) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2007)

            2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/934) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2007)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-   Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU ve 39 Milletvekilinin, orman varlığımıza yönelik sorunların araştırılarak orman alanlarının korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/415) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

2.-   Bursa Milletvekili Faruk ANBARCIOĞLU ve 27 Milletvekilinin, Uluabat Gölündeki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/416) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

3.-   Gaziantep Milletvekili Fatma ŞAHİN ve 19 Milletvekilinin, küresel ısınmanın neden olduğu sorunların ve oluşturduğu riskin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/417) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)