Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 159

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Haziran 2007 Cuma

 

 

Tezkere

 

1.-   Isparta Milletvekili Erkan Mumcu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1297) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2007)