Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 156

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Mayıs 2007 Salı

 

 

 

Raporlar

 

1.- 8.5.2007 Tarihli ve 5654 Sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1365) (S. Sayısı: 1436) (Dağıtma Tarihi: 29.5.2007) (GÜNDEME)

2.- Sivas Milletvekili Selami Uzun ve 3 Milletvekilinin; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (2/1037) (S. Sayısı: 1437) (Dağıtma Tarihi: 29.5.2007) (GÜNDEME)