Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 153

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Mayıs 2007 Cumartesi

 

 

Rapor

 

 

            1.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1020) (S. Sayısı: 1432) (Dağıtma tarihi: 26.5.2007) (GÜNDEME )