Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 144

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Mayıs 2007 Salı

 

 

 

             

Tezkereler

 

 

            1.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1264) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2007)

            2.- Denizli Milletvekili Veli Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1265) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2007)

            3.- Denizli Milletvekili Veli Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1266) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2007)

 

 

Rapor

 

 

            1.- Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz’un; Kuru Sıkı Tabir Edilen Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1319, 2/964) (S. Sayısı: 1415) (Dağıtma tarihi: 15.5.2007) (GÜNDEME)