Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 129

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 23 Nisan 2007 Pazartesi    

 

 

Rapor

 

 

1.- Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in; 12/9/1960 Tarihli ve 80 Sayılı Kanun ile 24/6/1995 Tarihli ve 552 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/944) (S. Sayısı: 1400) (Dağıtma tarihi: 23.4.2007) (GÜNDEME)

            2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 5 Milletvekilinin; İnebolu İlçesinin Adının Yiğit İnebolu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/637) (S. Sayısı: 1401) (Dağıtma tarihi: 23.4.2007) (GÜNDEME)