Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 120

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 10 Nisan 2007 Salı   

 

Tasarı

 

1.- Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1344) (Milli Savunma ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2007)