Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 100

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 9 Mart 2007 Cuma

 

 

Teklif

 

            1.- Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu’nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/971) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2007)