Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 1

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Ekim 2006 Pazartesi

 

 

Rapor

 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, kamu iktisadi teşebbüslerinin 2004 yılına ait bilanço ve netice hesapları ile faaliyet raporlarından denetimleri tamamlananlara dair raporu (Sayı 134) (Dağıtma tarihi: 2/10/2006) (Rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3/10/2006 tarihli 2 nci Birleşim Tutanak Dergisine eklenmiştir.)