Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 72

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 4 Şubat 2005 Cuma

 

 

Raporlar

 

1.-   Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/573) (S. Sayısı: 784) (Dağıtma tarihi: 04.02.2005) (GÜNDEME)

 

2.-   İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/628) (S. Sayısı: 785) (Dağıtma tarihi: 04.02.2005) (GÜNDEME)