Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 66

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

  19 Ocak 2005 Çarşamba

 

 

Tezkere

 

            1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabii Kuruluşların 2003 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/740) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2005)

Yazılı Soru Önergesi

 

            1.-  Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, bir Genel Sekreter Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4533) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, el konulan ÇEAŞ ve KEPEZ’in faaliyet karına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4294)