Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 56

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 31 Aralık 2004 Cuma

 

 

Tasarı

 

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti İle Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının 9 uncu Maddesinde Değişiklik yapılmasına Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/943) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.2004)