Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 51

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 26 Aralık 2004 Pazar

 

Rapor

 

1.- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji,Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/839)( S.Sayısı 723 )

(Dağıtma tarihi :26.12.2004) (GÜNDEME)