Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 40

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 10 Aralık 2004 Cuma

 

 

Rapor

 

1.-   Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/933) (S. Sayısı: 710) (Dağıtma Tarihi: 10.12.2004) (GÜNDEME)