Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 39

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 9 Aralık 2004 Perşembe

 

 

Teklif

 

1.-   Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve 10 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/355) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş: 8.12.2004)

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Genel Kurulda yapılan bir oylamaya  ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4358) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Irak’ta iş yapan firmalarda çalışan vatandaşlarımızın öldürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3904)

2.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Avrupa Birliği İlerleme Raporunun orijinal metninin milletvekillerine dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3923)