Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No: 153

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 10 Haziran 2005 Cuma

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, 22 nci Dönem 1 inci ve 2 nci yasama yıllarındaki yasama faaliyetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi. (7/6516) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)