Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 152

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 9 Haziran 2005 Perşembe

 

Teklif

 

1.-   İzmir Milletvekili Erdal Karademir ile 18 Milletvekilinin; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/507) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Avrupa Birliği Uyum ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2005)