Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 14

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 28 Ekim 2004 Perşembe

 

Rapor

 

1.- 17.7.2004 Tarihli ve 5231 Sayılı Dernekler Kanunu ile Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/873) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma Tarihi: 28.10.2004) (GÜNDEME)