Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 139

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Mayıs 2005 Cuma

 

Raporlar

 

            1.- Kilis Milletvekili Hasan Kara ile Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/451) (S. Sayısı: 902) (Dağıtma tarihi: 20.5.2005) (GÜNDEME)

            2.- Kilis Milletvekili Hasan Kara İle 2 Milletvekilinin; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı: 903) (Dağıtma tarihi: 20.5.2005) (GÜNDEME)