Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 129

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Mayıs 2005 Çarşamba 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 33 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul Taksim’de yaşanan olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)