Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 98

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 25 Mart 2004 Perşembe

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

 

            1.- Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 2.3.2004 Tarihli ve 5100 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/777) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2004)

 

 

Tasarılar

 

            1.- Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/778) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004)

            2.- Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/779) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004)

           

Tezkere

 

            1.- Yap-İşlet-Devlet ve Yap-İşlet Modeli Kapsamında Yaptırılan Enerji Projelerini Konu Alan Enerji Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/503) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2004)