Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 97

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 24 Mart 2004 Çarşamba

 

 

Tasarılar

 

 

            1.- Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/769) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2004)

            2.- Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/770) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

            3.- Türkiye’de Ulusal Fonun Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptının Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/771) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/772) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/773) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

            6.- Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) Kurulması Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/774) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

            7.- Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/775) (Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve  Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

            8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği (ÇERÇEVE) Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/776) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2004)

 

Teklifler

 

            1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 66 Milletvekilinin; 12 Eylül 1980 Tarihinden Sonra, Çalışmadan Alakonulan, Kapatılan ve Münfesih Sayılan Mesleki Dernek ve Kuruluşların Yeniden Açılması ve Hazineye Devredilen Taşınmazların Geri Verilmesi İle İlgili Yasa Önerisi (2/264) (Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

            2.- Muğla Milletvekili Hasan Özyer ve 20 Milletvekilinin; Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/265) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2004)

 

 

 

            3.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi  (2/266) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

            4.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi  (2/267) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

            5.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/268) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

            6.- Bayburt Milletvekili Ülkü Güney’in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/269) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004)

 

Tezkereler

 

            1.- Tokat Milletvekili Feramuz Şahin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/500) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004)

            2.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/501) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004)

            3.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin’in  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/502) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004)