Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 96

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 8 Mart 2004 Pazartesi

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, SSK prim kazançlarına ve emekli aylıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

            2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/967) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

            3.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Şanlıurfa’da bazı evlerde elektrik sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/968) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004)

4.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

            5.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın, özelleştirme sonucu işsiz kalanların istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/970) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

   6.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

            7.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

            8- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/973) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

            9.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Afyon Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

10.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay’ın, Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya’da şeker hastalığının teşhis ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

12.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Alanya Selçuklu Tersanesindeki kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

13.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/978) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2004)

14.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

15.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, doğal çiçek soğanı üreticilerinin ve ihracatçılarının sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/981) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

16.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

17.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/983) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

18.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya’da Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir işhanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

19.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

20.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

21.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

22.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/989) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

23.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/990) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

24.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/991) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

25.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/992) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

26.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/993) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

27.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/994) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

28.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

29.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/996) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

30.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

31.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

32.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

33.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

34.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

35.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004)

 

 

 

 

 

     Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın, Adli Tıp Kurumunda istihdam edilmek üzere yapılan özürlü personel sınavına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2025) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004)

2.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kıbrıs Barış Harekatında şehit ve gazi olanların sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2026) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004)

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TMSF’nin Uzan Grubu şirketlerinin yönetimine el koymasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2027) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

            4.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, ABD Savunma Bakan Yardımcısına yazdığı iddia edilen mektuba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2030) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2004)

5.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, TMSF’nin Telsim’e el koymasının bazı sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2031) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TMSF’ye olan borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2032) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

   7.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2034) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

   8.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2036) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)

9.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, TMSF’ye devredilen bankalara borçlu olanlarla ilgili uygulamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2037) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)

10.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, Ataköy Turizm Tesisleri T.A.Ş. Genel Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2038) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

11.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt’un, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2039) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004)

12.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2040) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

13.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, yeşil kartlı hastaların tedavi ücretlerinin ödenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2041) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

14.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan bazı atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2042) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

15.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci bir Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2043) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

16.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay’ın, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin bir inşaat ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2044) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2004)

17.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, Milli Eğitim Vakfına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2045) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004)

18.- Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin’in, tren restoranlarında sigara içilmesine ve uçak seferlerindeki rötarlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2046) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004)

19.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, demiryolu ulaşımının geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2047) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

20.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde yapılan personel alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2048) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

21.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da Ortadoğu Araştırma Enstitüsü kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2049) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

22.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Türkiye aleyhine soykırım iddialarına karşı izlenen politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2050) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

23.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, İnternette uydu teknolojisi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2051) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

24.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Trona maden yataklarının bulunduğu arazileri satın alanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2052) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

25.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, Kültür Merkezlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2053) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

26.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, okul kütüphanelerine kitap hediye edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2054) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

27.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yargılandığı bir davaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2055) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

28.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TEKEL’i zarara uğratan firmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2056) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

29.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TEKEL’in ürünlerini pazarlayan firmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2057) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

30.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Edirne İlindeki bir arazi toplulaştırma projesinin ödeneğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2058) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

31.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, deniz ve hava ulaşımında maliyet azaltıcı uygulamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2059) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

32.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Dinar Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2060) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

33.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay’ın, Selçuk Kaymakamı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2061) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

34.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bölünmüş yol projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2062) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

35.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, yurt dışına yapılan kayıt dışı havale miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2063) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

36.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2064) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

37.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, down sendromlu ve zihinsel engelli çocukların sorunlarının çözümüne ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/2065) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

38.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, boğazlardaki gemi trafiğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2066) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2004)

39.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2067) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004)

40.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Selçuk Kaymakamı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2068) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

41.-İzmir Milletvekili  Erdal Karademir’in, kamuoyunda konuşulan ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2069) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004)

42.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, Kristal-İş Sendikasının aldığı grev kararının ertelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2070) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004)

43.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir taşınmazın Konyaspor’a tahsisi işlemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2071) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004)

44.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TMSF’nin 5020 sayılı Kanun kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2072) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004)

45.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, TMSF’nin el koyduğu bankalara ve zararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2073) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

46.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, BDDK’nın İmar Bankasıyla ilgili sorumluluğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2074) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2004)

47.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, Maliye Bakanının oğluna ait olduğu iddia edilen firmanın yaptığı mısır ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2075) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)

48.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Yeşil Kartlı hastaların tedavi giderlerinin ilgili kurumlara ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2076) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

49.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, yurt dışı teşkilatında görevlendirileceklerle ilgili yönetmeliğin değiştirildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2077) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

50.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay’ın, Ankara-Elmadağ Hasanoğlan Beldesindeki MEB Akademisi ve Ders Aletleri Yapım Merkezi inşaatlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2078) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

51.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan’ın, Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2079) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

52.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, Uzman ve Uzman Yardımcılığı kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2080) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004)

53.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, iki bakanlığın birleştirilmesi sırasında görevden alınan üst düzey yöneticilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2081) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004)

54.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, hukuka aykırı Devlet iç borçlanma senedi satışında sorumluluğu bulunanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/2082) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004)

55.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Adana’da sabit telefon kutularının yağıştan korunmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2083) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

56.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş’in, Gaziantep Havaalanının sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2084) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2004)

57.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’da bir proje kapsamında göreve başlatılan ziraat mühendislerinin ücretlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2085) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

58.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin, pirinç fiyatlarına ve üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2086) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2004)

59.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya Devlet Hastanesi Acil Servisindeki güvenlik sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2087) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

60.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Eti Holding Genel Müdür Yardımcılığına yapılan  atamaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2088) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

61.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, kamuya ve özel sektöre ait santrallerden alınan elektriğin fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2089) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

62.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Trafik Yılında kazaların önlenmesi amacıyla uygulanacak programa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2090) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

63.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, sigortasız işçi çalıştırılmasının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2091) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

64.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in, mısır ithalatındaki gümrük tarfesinin yükseltilmesiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2097) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

65.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’da çöken bina mağdurlarına yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2098) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2004)

66.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’daki bazı okul binalarının teknik şartnamelerine ve ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2099) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

67.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, greyfurta yapılan ihracat desteğinin yükseltilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2100) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

68.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, görev yeri değiştirilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2101) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

69.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Eti Bakır İşletmeleri ile Karadeniz Bakır İşletmelerinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2102) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

70.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya’daki reklam panolarında yer alan bir ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2103) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

71.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, vakıf gayrımenkulü kiracısı esnafa geriye dönük stopaj uygulandığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2104) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

72.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2105) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

73.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TMSF’nin el koyduğu Uzan Grubu medya organlarının yayın politikasına müdahale edildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/2106) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

74.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kamu bankalarının sorunlu kredi alacaklarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/2107) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2004)

75.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, TMSF’nin alacaklarını tahsil için ne gibi teminatlar aldığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/2108) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

76.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/2109) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

77.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, greyfurt ihracat desteğinin yükseltilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/2110) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

78.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/2111) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

79.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/2112) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

80.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, SHÇEK’de barınırken kaçan çocuk ve yaşlılara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/2113) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004)

81.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur-Antalya karayolunun Yakaköy yol ayrımında bir alt veya üst geçit yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2114) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

82.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur-Antalya karayolunun Askeriye Köyü mevkiinde bir alt veya üst geçit yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2115) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

83.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, Denizli’deki bir yol inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2116) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

84.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2117) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

85.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, motorlu araçların fenni muayenelerinin amaca uygun gerçekleştirilmesi için yapılması gereken çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2118) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

86.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, Acıpayam-Çameli-Fethiye yol projesine ilişkin Bayındırlık  ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2119) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

87.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Yüreğir SSK Hastanesi Başhekiminin görevden alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2120) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

88.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2121) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

89.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi sonrası görev verilmeyen üst düzey yöneticilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2122) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

90.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2123) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

91.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur-Merkez-Günalan Köyündeki enerji nakil hatları ve trafoya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2124) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

92.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan’ın, Sugözü Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2125) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

93.- Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin’in, akaryakıt istasyonlarının denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2126) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004)

94.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2127) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

95.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan’ın, elektrik üretimi ve ithaline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2128) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

96.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, Balıkesir ve Samsun’da gözaltına alınan bazı eylemci sendika yöneticilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2129) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2004)

97.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, 4207 sayılı Kanunun gereklerinin yerine getirilmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2130) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

98.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, töre adına işlenen cinayetlere karşı kadınların korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2131) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

99.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2132) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

100.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, akaryakıt taşıyan araçların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2133) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

101.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki bir konferansta bir ilahiyatçının yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2134) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

102.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, evden kaçan ve sokakta çalıştırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2135) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004)

103.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, tarihi eserlerin tahribatının gözlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2136) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

104.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2137) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

105.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, İzmir-Bergama-Ovacık’ta altın üreten bir şirketin mali durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2138) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

106.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, özelleştirmelerde alınan teminatlara ve ödemelerin ertelenmesi kararlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2139) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

107.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, gazilerin Emekli Sandığı sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2140) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

108.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, özelleştirmelerde ödeme ertelenmesiyle ilgili soru önergesine verilen cevaba ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2141) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

109.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2142) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

110.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, yerli mallarının kullanımının teşvik edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2143) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

111.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bingöl İlindeki okul ihalelerini alan inşaat şirketine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2144) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

112.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, okul koruma derneklerinin 5072 sayılı Kanun karşısındaki durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2145) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

113.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, domuz çiftliklerinin denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2146) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004)

114.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur-Halıcılar Köyünü Burdur-Antalya karayoluna bağlayan yolun asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2147) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

115.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur-Askeriye Köyü Göletinin sulama kanallarının yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2148) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

116.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2149) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

117.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, belli bir marka yolcu otobüslerinin karıştığı yangınlı kazalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2150) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

118.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2151) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

119.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İsdemir ve Erdemir’in demir-çelik ürünleri üretimine ve satışına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2152) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

120.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2153) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

121.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2154) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

122.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, GSM operatörlerinin uyguladıkları konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2155) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

123.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2156) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

124.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2157) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

125.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2158) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

126.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2159) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

127.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2160) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

128.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2161) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

129.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/2162) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)