Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 95

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Mart 2004 Perşembe

 

 

 

 

Tasarılar

 

            1.- Belediyeler Kanunu Tasarısı (1/766) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

            2.- İl Özel İdareleri Kanunu Tasarısı (1/767) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

            3.- Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısı (1/768) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004)

 

Rapor

 

1.- 5027 Sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile 5029 Sayılı 2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu ve Bu Kanunlara Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 4.3.2004) (GÜNDEME)

 

                  Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2004)

 

                         Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1840)