Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 94

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Mart 2004 Çarşamba

 

                     Tasarı

 

1.- Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/765) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2004)

 

 

               Teklifler

 

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Belediye Sınırları İçerisindeki Kamuya Ait Yer ve Kuruluşların İsimlendirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/258) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)

2.- Ankara Milletvekili A. İsmet Çanakçı’nın; 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/259) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)

3.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/260) (İçişleri ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2004)

4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/261) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2004)

5.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/262) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2004)

6.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/263) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2004)

 

Tezkereler

 

1.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/494) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2004)

2.- Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/495) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2004)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/496) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2004)

4.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/497) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2004)

5.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/498) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004)

 

 

                     Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, Güneydoğu Asya ve Çin’den gelen ürünler karşısında yerli sanayiinin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/173) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2004)