Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 93

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Mart 2004 Salı

 

                     Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz’e bırakılan zehirli atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004)

2.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL’in alkollü içkiler kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2004)

 

 

                 Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, IMF ve dış ülkelerden alınan borçlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1833)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir cenaze törenine katılanların kıyafetlerine ve bunlar hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1838)

3.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, emniyet mensuplarına düzenlenen konferansta bir profesörün yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1845)

4.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, Türk Tarih Kurumu Basımevine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1847)

5.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in, ABD’nin Türkiye’deki üsleri kullanmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1848)

6.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, İtalyan basınında çıkan Aria ile ilgili bazı iddialara  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1856)

7.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’nın Yenihisar İlçesindeki Yarhisar Camii ve Hamamının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1860)